Sejm: większość za projektem ws. budżetu UE bez wezwania do weta

2012-11-220

PO, PSL, SLD i RP poparły komisyjny projekt uchwały podkreślającej, że nowy budżet UE powinien być sprawiedliwym kompromisem. 

W środę Sejm zajął się dwoma projektami uchwał dotyczącymi negocjacji w sprawie nowego budżetu UE na lata 2014-2020. Kluczowy dla negocjacji budżetowych szczyt UE odbędzie się w Brukseli w dziś i jutro.

W przedłożonym przez sejmową komisję ds. Unii Europejskiej projekcie uchwały, Sejm wzywa rząd m.in. do starań o wyrównanie dopłat bezpośrednich oraz zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu.

Sprawozdawca komisji Agnieszka Pomaska podkreśliła, że projekt jest kompromisowy, a podczas głosowania nad nim we wtorek na posiedzeniu komisji ds. UE, nie było głosów przeciwnych, jedynie posłowie PiS wstrzymali się. Podczas środowej debaty w Sejmie posłowie PO, PSL, SLD i Ruchu Palikota zadeklarowali, że opowiedzą się za przyjęciem komisyjnego projektu uchwały. Wątpliwości miały kluby PiS i Solidarnej Polski. Ich przedstawiciele opowiedzieli się za tym, aby w uchwale znalazło się wezwanie rządu do możliwości zawetowania budżetu UE, gdyby jego rozwiązania były dla Polski niekorzystne. Wszystkie kluby, z wyjątkiem PiS i SP, zapowiedziały głosowanie przeciwko takiej zmianie.

Kompromis

Według projektu wypracowanego w komisji ds. UE, Sejm wyraża przekonanie, że wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 muszą być „sprawiedliwym kompromisem odpowiadającym na potrzeby Polski i całej Unii Europejskiej”. Zgodnie z projektem podstawą do kompromisu powinny stać się zasady: równości praw i obowiązków państw członkowskich, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz prorozwojowego charakteru wspólnych polityk.

Za szczególnie ważne Sejm uważa zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu. Rozwój infrastruktury i inwestycje w kapitał ludzki, z pomocą funduszy strukturalnych i funduszu spójności, przyczynią się do wzmocnienia jednolitego rynku i unijnej gospodarki, a Polsce powinny dać możliwości wzmacniania konkurencyjności” – brzmi projekt.

Sejm – zgodnie z projektem – oczekuje przyjęcia rozwiązań, które pozwolą polskim rolnikom konkurować na jednolitym rynku na równych zasadach. „Do takich rozwiązań w szczególności należy zaliczyć wyrównanie dopłat bezpośrednich i znaczące wsparcie procesu modernizacji obszarów wiejskich” – wskazuje uchwała.

źródło: pap.pl/tvn24.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk