< class="bt_bb_headline_tag">Aktualności
" subheadline="<span class="btArticleDate">2012-08-29</span><a href="https://www.pomaska.pl/5213/posiedzenie-komisji-ds-unii-europejskiej-transmisja-na-zywo-8.html#comments" class="btArticleComments">0</a>" font="" font_weight="bold" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="extralarge" dash="" el_id="" el_class="" el_style="" supertitle_position="outside" ignore_fe_editor="true"]

Dziś po godz. 11:00 rozpoczęła się transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2012) 362, 367, 368, 370, 371, 376, 381, 383, 385, 386, 387, 389, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 403, 405, 412, 413, 422, 423).

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) „Wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji (COM(2012) 350 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP

– referują: Podsekretarz stanu w MF Mirosław Sekuła; Poseł sprawozdawca Wojciech Saługa.

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczące produktów inwestycyjnych (COM(2012) 352 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP

– referują: Podsekretarz stanu w MF Mirosław Sekuła;Poseł sprawozdawca Mirosława Nykiel.

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) „Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona) (COM(2012) 360 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP

– referują: Podsekretarz stanu w MF Mirosław Sekuła; Poseł sprawozdawca Marek Wójcik.

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (COM(2012) 369 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP

– referują: Podsekretarz stanu w MZ Igor Radziewicz-Winnicki; Poseł sprawozdawca Małgorzata Sadurska.

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (COM(2012) 196 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu

– referują: Przedstawiciel MAiC, Poseł sprawozdawca Cezary Tomczyk.

Sprawy bieżące.

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk