Absolutorium dla rządu za wykonanie budżetu za 2011 r.

2012-07-290

Dochody państwa wyniosły 277,6 mld złotych i były o 1,6 % wyższe niż przewidywano, wydatki 302,7 mld złotych, deficyt 25,1 mld złotych. Wzrosły wpływy z podatku VAT oraz tempo wzrostu PKB. Konsolidacja naszych finansów była jedną z najszybszych w całej UE w 2011 r. Sejm udzielił rządowi absolutorium.

W głosowaniu w Sejmie wzięło udział 443 posłów, 228 było za przyjęciem sprawozdania przedstawionego przez sejmową Komisję Finansów Publicznych, 215 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

„2011 rok był rokiem, który cechował się największym zmniejszeniem deficytu sektora finansów publicznych w stosunku do PKB. Zmniejszyliśmy deficyt całego sektora publicznego o 48 mld. Złotych i zrobiliśmy to bez wyhamowania wzrostu, bez zwiększenia w 2011 roku bezrobocia i co więcej – bez jakichkolwiek znaczących podwyżek podatków”, mówił minister finansów Jacek Rostowski.

Przeprowadzona w Polsce konsolidacja finansów publicznych była jedną z najszybszych, jaką przeprowadzono w ubiegłym roku  w całej UE, podkreślił Jacek Rostowski.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok przyjętym przez rząd pod koniec maja 2012 roku dochody państwa wyniosły w ubiegłym roku 277,6 mld złotych, wydatki – 302,7 mld złotych, a deficyt 25,1 mld złotych.

Dochody państwa w ubiegłym roku były wyższe o 1,6 proc. od prognozowanych w ustawie budżetowej. Relacja dochodów budżetu państwa do PKB zwiększyła się do 18,2 proc., czyli o 0,5 proc. w porównaniu z 2010 rokiem.

W ubiegłym roku wzrosły też dochody z podatku VAT i były o 12 proc. wyższe aniżeli w 2010 roku. Wyniosły 120,8 mld złotych. Niższe były natomiast o 0,3 proc. w stosunku do prognozowanej wysokości dochody z PIT i wyniosły 38,7 mln złotych. Wpływy do budżetu z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 57,9 mln złotych.

Z kolei wydatki budżetu państwa były niższe od zaplanowanych o ok. 3,4 proc., a deficyt budżetu państwa był o 37,5 proc. niższy od zaplanowanego.

Temp wzrostu PKB wyniosło w 2011 roku 4,3 proc. Prognozowano 3,5 proc.

źródło: jp/pap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk