Możliwości przedłużenia linii 262 i 295 – odpowiedź Prezydenta

2008-09-290

Poniżej przedstawiam odpowiedź Prezydenta na mojej zapytanie w sprawie możliwości przedłużenia kursowania autobusów do ulicy Porębskiego.

Odpowiedź:

Odpowiadając na  interpelację 77/08 w sprawie możliwości przedłużenia trasy linii autobusowych 262 i 295 do ulicy Porębskiego, uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu analizy stwierdzono:
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, jako jednostka odpowiedzialna za organizację komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska, już w zeszłym roku podjął działania mające na celu objęcie obsługą komunikacyjną osiedli położonych w rejonie ulicy Porębskiego.
W styczniu 2008 roku, została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców omawianego rejonu. Na 289 uczestniczących osób w ankiecie 276 wyraziło poparcie. W związku z tym, w dniu 12 maja br. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wystąpił do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z wnioskiem o podjęcie prac projektowych i wykonawczych zatoki autobusowej położonej na wysokości posesji nr. 44 na ulicy Porębskiego.
W związku z brakiem odpowiedzi na pismo (ZTM-PP-5556-2020-36/3-08) w dniu 22 lipca pismem ZTM-PP-5556-3348-145-08/AO, zostało ponowione pytanie. Jednakże do dnia dzisiejszego odpowiedź ze strony Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku nie wpłynęła odpowiedź w podmiotowej kwestii. Wobec tego faktu wystosuję pismo z zapytaniem o termin wykonania niezbędnej dla potrzeb komunikacji miejskiej infrastruktury.
Pragnę też Panią poinformować, że obsługa komunikacyjna ulicy Porębskiego będzie prowadzona za pomocą linii 295. Zgodnie z uzyskanymi od Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku informacjami linia ta będzie kursować z częstotliwością co 10-20 minut, zależnie od pory dnia.
Przedłużenie linii autobusowej 262 w postulowanym kierunku jest niestety niemożliwe do zrealizowania. Linia ta została uruchomiona w drodze przetargu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku a przewoźnikiem na linii 262 czyli, Pomorską Komunikacją Samochodową, nie jest możliwe zwiększenie rocznej pracy eksploatacyjnej co będzie skutkiem wydłużenia trasy przejazdu.
Dzięki wspomnianej wyżej dużej częstotliwości kursowania linii 295 będzie możliwość przesiadki na linię 262 w kierunku Wrzeszcza. Podróż z przesiadką, zgodnie z „Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXIX/936/04 z dnia 28 października, w sprawie ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego jest możliwa w ramach obowiązywania skasowanego biletu jednorazowego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk