Założenia polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku

2012-03-291

„Współczesna Polska jest najlepsza, jaką mieliśmy” stwierdził Sikorski i podkreślił, że za swoje zadanie uznaje takie prowadzenie polityki zagranicznej, aby znacząco przyczyniła się do poprawy naszego bezpieczeństwa, wzrostu zamożności i siły. „Jako najdłużej urzędujący w wolnej Polsce Minister Spraw Zagranicznych przedstawiam plany na drugą kadencję”, powiedział dziś w Sejmie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Koniunktura międzynarodowa Polski jest nadal dobra, nie widać zagrożeń dla pokoju, a Polska z każdym rokiem jest bliższa osiągnięcia należnego jej miejsca w świecie. Jednak gospodarcza i wojskowa siła Zachodu oraz jego prestiż zmalały. Panuje kryzys, ale Polska radzi sobie w nim znakomicie. Nasza gospodarka jest szósta w Unii i wciąż rośnie, a nie maleje. „Według OECD jesteśmy od 2007 roku najszybciej rosnącą gospodarką w tym prestiżowym klubie 34 krajów, skupiającym najzamożniejsze państwa świata”, mówił dziś w Sejmie Radosław Sikorski.

Nic o nas bez nas

Suwerenność to obecnie coś bardziej subtelnego niż wyłączność władzy politycznej, tłumaczył minister spraw zagranicznych. „Jest to poczucie, że na żadnym etapie wzmacniania współpracy międzynarodowej nie tracimy podmiotowej zdolności do podejmowania korzystnych bądź błędnych decyzji. Innymi słowy – tak, jak to rozumieli nasi przodkowie, nic o nas nie decyduje się bez nas. Kluczowe jest, czy danym regułom poddaliśmy się dobrowolnie oraz czy w ostateczności moglibyśmy się z nich wycofać” – zaznaczył Radosław Sikorski.

Udana prezydencja umocniła pozycję Polski

Polska prezydencja została uznana za najlepszą od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony, a zagraniczna prasa chwaląc nas za półroczne przewodnictwo w UE pisała „Oskar dla Polski za prezydencję” i „Uczmy się europejskiego ducha od Polaków”, mówił minister spraw zagranicznych wymieniając sukcesy Polski. W czasie naszej prezydencji został podpisany traktat akcesyjny z Chorwacją oraz zamknięto 6 rozdziałów negocjacyjnych z Islandią. Uzgodniono tekst umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą i zainicjowano negocjacje podobnych umów z Gruzją i Mołdawią.

Przedstawiciele polskiego MSZ aż 14 razy reprezentowali Wysoką Przedstawiciel na spotkaniach z państwami trzecimi – mówił Sikorski i przypomniał, że sam kilkukrotnie zastępował Cathrine AShton.

Euro w 2015 roku?

– W perspektywie roku 2015 chcemy spełnić wszystkie kryteria konwergencji i być zdolni do przyjęcia euro – oświadczył.

Jak przekonywał, „w interesie politycznym Polski leży przystąpienie do najściślejszego kręgu integracji krajów, które posługują się wspólną walutą”.

Radosław Sikorski zaznaczył, że w czasie polskiej prezydencji działaliśmy na rzecz całej Unii, ale jednocześnie dbaliśmy o nasze interesy narodowe. Jak mówił, świadczy o tym utrzymanie propozycji Komisji Europejskiej w sprawie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 jako podstawy do dalszych negocjacji. „Sprzeciwiamy się temu, by Polska z racji szybkiego wzrostu gospodarczego miała otrzymać mniej środków z budżetu unijnego. Nie chcemy być karani za sukces!”, podkreślił Radosław Sikorski.

Niemcy to najważniejszy partner Polski w Europie

– Jest tak „z racji wielkości obrotów handlowych, podobieństwa kultury gospodarczej i koncepcji politycznych”,  powiedział szef MSZ.

Niemcy są największym udziałowcem w Unii Europejskiej, największym – z około jedną czwartą udziałów – lecz nie dominującym, powiedział Sikorski. Jak zauważył, oznacza to, że w Unii trudno cokolwiek przeprowadzić wbrew Niemcom, ale i Niemcy – aby zrealizować swoje koncepcje – potrzebują więcej niż jednego partnera.

Szef MSZ przekonywał, że nie powinniśmy bać się Niemiec „kraju, który ma za prezydenta tak szlachetną postać jak Joachim Gauck”.

„Chcemy razem (z Niemcami) działać na rzecz silnej Unii. Tak jak zadeklarowałem niemieckim przyjaciołom w berlińskim przemówieniu: ‘jeżeli włączycie nas w proces podejmowania decyzji, możecie liczyć na wsparcie ze strony Polski’”, mówił Radosław Sikorski. Wyraził też zadowolenie z intensyfikacji współpracy z Francją, w tym również w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Minister spraw zagranicznych przypomniał także, że na rzecz wdrożenia Partnerstwa Wschodniego ściśle współdziała z Polską Szwecja.

Na Wschodzie gorzej, niżby się chciało i znacznie lepiej niż bywało

Tymi słowy szef MSZ podsumował to, co się dzieje na wschód od naszej wschodniej granicy. A „chcielibyśmy móc kiedyś powiedzieć słowami profesora Jana Kieniewicza o naszych wschodnich sąsiadach, że ‘ani tu Wschód, ani Zachód, lecz po prostu Europa’”,  powiedział Radosław Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił też, że w lipcu Polska przejmuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej i „zaproponuje nowe inicjatywy na rzecz umocnienia najlepszych w historii relacji z Czechami, Słowacją i Węgrami”. Poinformował, że w 2016 roku utworzona zostanie Wyszehradzka Grupa Bojowa, „będącą regionalnym wkładem w rozwój zdolności obronnych Unii Europejskiej”.

Radosław Sikorski określił jako „świetne”, nasze stosunki z Łotwą i Estonią i powiedział, że Polska liczy na nowe otwarcie w stosunkach z Litwą po wyborach parlamentarnych, które odbędą się tam jesienią.

USA – nasz najważniejszy partner pozaeuropejski

Szef polskiego MSZ przypomniał, że Polska jest gotowa do realizacji polsko-amerykańskiej umowy o bazie obrony antyrakietowej i że czeka na zniesienie wiz dla Polaków udających się do Stanów Zjednoczonych.

NATO jest wciąż największym gwarantem bezpieczeństwa w sferze międzynarodowej, ponieważ z doświadczenia polskiej prezydencji wynika, że unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony nie daje się realizować w 27 państw. Wobec tego „należy zainicjować przewidzianą w Traktacie z Lizbony wzmocnioną współpracę chętnych państw”, mówił Radosław Sikorski.

Minister spraw zagranicznych zapowiedział też, że jeszcze w tym roku Polska rozpocznie starania na rzecz uzyskania niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w 2018 roku.

Wkrótce 2 nowe konsulaty

Powstaną w Doniecku i („na dniach”, jak powiedział Radosław Sikorski) w Smoleńsku, gdyż polskie placówki dyplomatyczne muszą być tam, gdzie Polska ma swoje interesy.

Minister poinformował też o  otwarciu wkrótce nowej rezydencji ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych, przebudowie budynku konsulatu w londyńskim city oraz planach sprzedaży za dużych lub zbędnych nieruchomości w Kolonii, Paryżu, Waszyngtonie, Lille czy Brukseli.

Trwała unia polityczna leży w interesie Polski

Chodzi o dalszą integrację UE zmierzającą do trwałej unii politycznej. Tylko taka unia daje szansę na podniesienie Europy do rangi supermocarstwa – oświadczył w Sejmie szef MSZ. Podkreślił, że Polska powinna być silniejsza, a nie odważniejsza.

Dominująca w Unii postawa wyczekiwania jest dla Polski rozczarowująca, stwierdził Radosław Sikorski. „Rzeczywista unia polityczna wymaga ambitnego budżetu. W Stanach Zjednoczonych budżet federalny wynosi około 30 procent PKB, w Unii Europejskiej to zaledwie 1 procent. Dodatkowo tylko jedna dziesiąta budżetu unijnego pochodzi ze środków własnych. Udział ten powinien wzrosnąć, także poprzez podatek od transakcji finansowych” – zaznaczył szef polskiego MSZ.

Polska opowiada się też za połączeniem stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej oraz wybieraniem go przez Parlament Europejski lub w wyborach powszechnych. Część europosłów powinna być wybierana z listy ogólnoeuropejskiej.

„Unia polityczna oznacza zerwanie z obciążeniami i kompleksami przeszłości. Aktywność, proponowanie rozwiązań, współkształtowanie Unii Europejskiej – to polska wizja Europy. Mamy przy tym świadomość, że wpływ Polski na sprawy europejskie będzie tym większy, im lepsza będzie kondycja gospodarcza państwa, a polskie elity odpowiedzialne i myślące proeuropejsko” – podkreślił Radosław Sikorski.

„Jesteśmy na dobrej drodze. Głos Polski jest dziś w Europie słyszany i słuchany, a nasze propozycje poważnie analizowane i studiowane przez partnerów”.

źródło: jp/wł/www.msz.gov.pl/platforma.org

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk