< class="bt_bb_headline_tag">Aktualności
" subheadline="<span class="btArticleDate">2012-03-28</span><a href="https://www.pomaska.pl/4679/posiedzenie-komisji-ds-unii-europejskiej-transmisja-na-zywo-2.html#comments" class="btArticleComments">0</a>" font="" font_weight="bold" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="extralarge" dash="" el_id="" el_class="" el_style="" supertitle_position="outside" ignore_fe_editor="true"]

Dziś po godz. 11:00 rozpoczęła się transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i państw członkowskich: Roczne sprawozdanie na temat wdrażania rozporządzenia (WE) nr 300/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego w 2010 r. (COM(2011) 649 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje Przedstawiciel MTBiGM. Poseł sprawozdawca – Krzysztof Szczerski.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 726/2004 odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2012) 51 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MZ Agnieszka Pachciarz. Poseł sprawozdawca – Anna Zalewska.
  • – „Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2012) 52 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MZ Agnieszka Pachciarz. Poseł sprawozdawca – Anna Zalewska.
  • – „Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych (COM(2012) 10 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP– referuje Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk. Poseł sprawozdawca – Jarosław Pięta.
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2012) 11 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MAiC Igor Ostrowski. Poseł sprawozdawca – Tomasz Głogowski.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (COM(2008) 229 wersja ostateczna) i odnoszącej się do niej informacji o stanowisku RP– referuje Sekretarz Stanu w MSZ Jan Borkowski. Poseł sprawozdawca – Anna Fotyga.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Wspólnego komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady Prawa człowieka i demokracja w centrum działań zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego podejścia (COM(2011) 886 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje Przedstawiciel MSZ. Poseł sprawozdawca – Marek Krząkała.
 • Sprawy bieżące.

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk