„Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?” – debata pod honorowym patronatem Agnieszki Pomaskiej

2012-01-300

We wtorek, 31 stycznia o godz. 12:00 w siedzibie Sejmu RP odbędzie się prezentacja raportu Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011. Autorem analizy jest dr Krzysztof Iszkowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Komentować będą posłowie – Agnieszka Pomaska (PO, przew. Komisji ds. UE), Zbigniew Kuźmiuk (PiS), Arkadiusz Mularczyk (Solidarna Polska) oraz eksperci: Piotr Stanek (Klub Jagielloński) i Barbara Szelewa (Krytyka Polityczna). Moderacja: Anna Radwan (Fundacja Schumana).

Organizatorami spotkania są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera. Honorowy patronat nad nim objęła Pani Agnieszka Pomaska – Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. UE.

Wprowadzenie do raportu:

W 2008 roku premier Donald Tusk złożył deklarację, że wprowadzenie euro w Polsce będzie możliwe w przeciągu kolejnych trzech lat. Rozpoczęliśmy już rok 2012 i nawet nie widać konkretnej perspektywy czasowej naszego członkostwa w Unii Walutowej. Opóźnienie można tłumaczyć niepewną sytuacją ekonomiczną w strefie euro, jak i na całym świecie. Jednakże nie uzasadnia to zupełnego wyciszenia debaty na temat perspektyw naszego członkostwa i warunków, które musimy spełnić. Nawet jeżeli wejście do strefy euro w najbliższej przyszłości nie jest pewne, warto zadać kilka pytań: Czy dalej celem Polski jest członkostwo w Unii Walutowej? Jakie są perspektywy czasowe tego procesu? Czy należy podjąć działania przygotowawcze, które pozwolą nam przyjąć euro w momencie, który uznamy za korzystny? Jak informować o tym procesie społeczeństwo?

źródło: schuman.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk