Sejm czyta ustawy obywatelskie

2012-01-100

Pierwszemu posiedzeniu Sejmu w tym roku można nadać przydomek „obywatelskie”. Posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu aż trzy ustawy, które zostały przygotowane nie przez urzędników i posłów, ale właśnie przez grupę obywateli. Parlamentarzyści zajmą się m.in. obywatelskimi projektami ustaw ws. repatriacji Polaków ze Wschodu, o Parkach Narodowych i o zaostrzeniu kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Powrót do ojczyzny 

Szczególnie symboliczne znaczenie ma obywatelski projekt ustawy o repatriacji Polaków ze Wschodu, który zostanie przedstawiony w Sejmie przez Jakuba Płażyńskiego, syna tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej byłego marszałka Sejmu i szefa Wspólnoty Polskiej Macieja Płażyńskiego, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej. 12 kwietnia 2010 Maciej Płażyński planował złożyć projekt nowej ustawy repatriacyjnej w kancelarii Sejmu. Jego syn, Jakub po śmierci ojca stanął na czele komitetu zbierającego podpisy pod ustawą. Przygotowany przez Obywatelski Komitet „Powrót do Ojczyzny” projekt poparło podpisami 250 tys. osób.

Jakub Płażyński pisał o inicjatywie: ”Mój Tata wierzył, że wzięcie przez państwo polskie odpowiedzialności za powrót Polaków z azjatyckiej części byłego Związku Sowieckiego z pewnością przyspieszy zakończenie procesu repatriacyjnego. Chciał, by w ten sposób dokonał się również akt sprawiedliwości dziejowej”.

Projekt ustawy zakłada powrót do Polski ponad 2600 osób, które już otrzymały tzw. promesy repatriacyjne. Są to potomkowie Polaków, którzy byli deportowani w głąb b. ZSRR. Od 1997 roku do Polski wróciło już ponad 7 tys. Polaków. Obecne prawo zakłada, że repatriacja odbywa się na zaproszenie samorządów, które muszą pokryć powracającym koszty mieszkania i utrzymania. Nowa ustawa chce to zmienić – ciężar kosztów przejąłby na siebie budżet państwa. Platforma Obywatelska będzie w Sejmie wspierać poszukiwania najlepszej drogi powrotu repatriantów, tak by mieli godne warunki życia w ojczyźnie.

Parki szersze

Ćwierć miliona podpisów zebrał też komitet inicjatywy obywatelskiej, który złożył w Sejmie ustawę o ochronie przyrody. Społecznicy zbierali podpisy przez 3 miesiące, w akcję zaangażowały się organizacje zielonych, poparło go swoim autorytetem wielu dziennikarzy, min. znany z publikacji w „Gazecie Wyborczej” Adam Wajrak. Głównym założeniem ustawy jest pozbawienie samorządów zgody koniecznej do powołania nowego lub rozszerzenia granic już istniejącego parku narodowego. Organizacje przyrodnicze, które przygotowały nowelizację ustawy uważają, że weto samorządów blokuje w praktyce rozwój parków narodowych. Na przykład niewielka grupa mieszkańców może zdecydować, czy zachować dziedzictwo przyrodnicze wyjątkowe co najmniej w skali kraju, a często też Europy i świata. W myśl proponowanych przepisów wciąż istniałby obowiązek konsultacji zmiany granic lub powołania nowego parku narodowego z władzami lokalnymi z tym, że ich decyzja nie byłaby wiążąca.

Proponowane przez obywateli prawo proponuje również nałożenie na ministra środowiska obowiązku konsultowania każdej decyzji o odwołaniu dyrektora parku narodowego z Państwową Radą Ochrony Przyrody i podawania do publicznej wiadomości powodów dymisji. Ma to zapobiec zdarzającym się w przeszłości sytuacjom, gdy dyrektor był odwoływany z przyczyn pozamerytorycznych.

Zwierzęta pod opieką inspektora

Posłowie Platformy Obywatelskiej opowiadają się również za skierowaniem do dalszych prac obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, w której tworzenie zaangażowało się wiele organizacji pozarządowych Projekt zakłada m.in. stworzenie nowego urzędu – Krajowego Inspektoratu ds. zwierząt, który będzie mieć oddziały wojewódzkie i terenowe. Celem Inspektoratu będzie nadzorowanie miejsca opieki nad bezdomnymi zwierzętami, hodowle zwierząt domowych, a także miejsca, w których zwierzęta dzikie i domowe są wykorzystywane dla celów zarobkowych, np. w cyrkach.

Obywatelski projekt ustawy zakazuje też m.in. strzelania do błąkających się w lasach psów, zakaz stałego trzymania psów na uwięzi, oraz umożliwienie kotom żyjącym dziko dostępu do schronienia i pożywienia.

O obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej mówi art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a przepisy doprecyzowuje ustawa z roku 1999 (http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm). Aby parlament zajął się ustawą obywatelską pod jej projektem musi się podpisać co najmniej 100 tysięcy osób.

źródło: platforma.org
zdjęcie: Krzysztof Białoskórski  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk