Promuje się za pieniądze państwowej spółki? Jest zawiadomienie.

2024-04-11

„Wyrządził szkodę majątkową spółce, ponieważ celem spółki nie jest finansowanie prywatnej działalności” – pisze posłanka Agnieszka Pomaska w skierowanym do prokuratury zawiadomieniu, dotyczącym bilbordów, które zamiast Renk promować miały jego szefa kandydującego na wójta. Prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. (Renk), Paweł Dołkowski, który już wcześniej odniósł się do zarzutów, wszedł do drugiej tury wyborów samorządowych.

O zawiadomieniu do prokuratury złożonym przez parlamentarzystkę Platformy Obywatelskiej, Agnieszkę Pomaską, jako pierwsze w czwartek, 11 kwietnia 2024 roku poinformowało Radio Zet. Sama parlamentarzystka potwierdza zgłoszenie sprawy, o której publicznie mówiła już w drugiej połowie lutego, do organów ścigania i przesyła nam kopię 3-stronicowego dokumentu.

„Funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia w zakresie gospodarowania środkami publicznymi polegającymi na tym, że wykorzystał te środki w celach prywatnych. Działaniem tym wyrządził szkodę majątkową spółce, ponieważ celem spółki nie jest finansowanie prywatnej działalności” – czytamy w zawartych tam przez posłankę Agnieszkę Pomaską stwierdzeniach, odnoszących się do Pawła Dołkowskiego.

Ponadto, już we wstępie zawiadomienia, parlamentarzystka zaznacza „istotne podejrzenie popełnienia przestępstwa” przez prezesa Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A.. Wyjaśnia też, że szef – niemal w całości należącego do Skarbu Państwa – Renku miał dopuścić się przestępstwa niedopełnienia lub przekroczenia obowiązków jako funkcjonariusz publiczny, co stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

W datowanym na 10 kwietnia 2024 r. dokumencie wskazano ponadto, że „działanie sprawcy istotnie było działaniem na szkodę szeroko rozumianego interesu publicznego” oraz „co najmniej godził się on z tym, że jego działania mogą stanowić czyn zabroniony”.

źródło: zawszepomorze.pl

Czytaj więcej

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk