Młodzi 2011 – początek debaty

2011-08-290

Minister Michał Boni oraz prof. Krystyna Szafraniec zaprezentowali w poniedziałek raport „Młodzi 2011”. Licząca ponad 400 stron publikacja jest rozbudowaną socjologiczną analizą problemów współczesnej polskiej młodzieży.

Ten raport jest po to, żeby w oparciu o analizę i próbę rekomendacji, która została tam przedstawiona, myśleć o politykach publicznych skoncentrowanych na sprawach młodzieży, bo uważamy, że dla rozwoju całej Polski jest to ważne – powiedział Michał Boni. Dodał, że raport ten jest adresowany również do ludzi młodych.

Ten raport powstał też z takiej chęci, aby polityka w Polsce opierała się o rzetelną analizę rzeczywistości. Dlatego musimy dokładnie zanalizować to jak żyje, jak funkcjonuje  i jakie ma aspiracje młode pokolenie Polaków – mówił Boni. Raport ma również służyć jako powód do większej debaty nad kondycją polskiej młodzieży i polityką państwa w tym obszarze.

Prof. Krystyna Szafraniec powiedziała, że raport o młodych ludziach żyjących współcześnie w Polsce wpisuje się w pewien cykl działań rządu, zwłaszcza ministra Boniego, który pokazuje jakie perspektywy, jakie wyzwania rozwojowe stoją przed Polską i gdzie można szukać sił, które mogą ten rozwój wspomóc.

Raport liczy 10 rozdziałów oraz zawiera spis rekomendacji dla polityki publicznej. Do najważniejszych tematów należą między innymi sprawy wartości, do których przywiązani młodzi Polacy, sprawy demografii, edukacji, pracy, zdrowia i wiele innych.

Rekomendacji dla polityki wspomagającej ludzi młodych jest w tym raporcie 35. Dotyczą one m.in. spraw edukacji (np. niezbędna jest cyfrowa rewolucja edukacyjna związana z projektem „klasa laptopowa”, dobre doradztwo zawodowe w gimnazjach, dla studentów rozwój systemów stypendialnych o prostej formule).

W obszarze rynku pracy, w raporcie zaznaczono, że Programy Aktywnej Polityki Rynku Pracy finansowane z Funduszu Pracy powinny być uelastycznione, by można było zatrudniać absolwentów w samorządach przy realizacji projektów zadaniowych czy studentów oraz uczniów w okresach specjalistycznych praktyk zawodowych.

Kolejna rekomendacja mówi o konieczności wzmocnienia warunków prawnych, by zatrudnienie sezonowe mogło być powtarzalne, traktowane jako element stabilności – miałoby to zwiększyć wiarygodność pracownika u kredytobiorcy.

Zarekomendowano także promocję równego traktowania kobiet i mężczyzn, upowszechnianie nowych wzorców zatrudniania i rozwoju kobiet pracowników – bardziej dostosowane do zmienności cyklu życia rodziny. Zalecono promocję form elastycznego łączenia pracy zawodowej z pełnieniem funkcji opiekuńczych. Zaznaczono, że powinno to dotyczyć m.in. zmian w Kodeksie Pracy.

źródło: lb/PAP/

Raport do pobrania TUTAJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk