Oświadczenie prezydencji po szczycie eurogrupy

2011-07-220

Na zakończonym w czwartek spotkaniu szefów państw i rządów eurogrupy podjęte zostały kluczowe decyzje dotyczące kształtu nowego programu wsparcia dla Grecji. Szefowie państw i rządów strefy euro uzgodnili także inne kroki, które powinny ustabilizować sytuację na rynkach finansowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Ustalona została wysokość nowego programu wsparcia dla Grecji, ze środków EFSF, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz dobrowolnego zaangażowania sektora prywatnego (w wysokości 37 mld euro). Oczekiwana całkowita kwota zaangażowania osiągnie 109 mld euro. Dodatkowo w celu zwiększenia efektywności EFSF oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego osiągnięto porozumienie w sprawie zwiększenia ich elastyczności. Polska prezydencja z zadowoleniem przyjmuje ustalenia przyjęte na czwartkowym spotkaniu szefów państw i rządów eurogrupy.

Polska prezydencja popiera decyzję o obniżeniu stopy oprocentowania pomocy udzielonej Grecji (oraz Irlandii i Portugalii) do ok. 3,5 procent, co jest zgodne z wcześniejszymi propozycjami prezydencji. Zdaniem polskiej prezydencji takie obniżenie obciążenia gospodarki greckiej pozwoli na stopniowe osiągnięcie przez ten kraj wypłacalności na zasadach rynkowych, pod warunkiem kontynuowania przez rząd w Atenach uzgodnionych reform strukturalnych, prywatyzacji i konsolidacji finansów publicznych.

Polska prezydencja z zadowoleniem odnotowuje fakt, że eurogrupa udzieliła swojego pełnego poparcia dla działań prezydencji na rzecz porozumienia z Parlamentem Europejskim w sprawie zasad głosowania nowych reguł części zapobiegawczej Paktu Stabilności i Wzrostu w negocjacjach tzw. „sześciopaku”. Polska prezydencja będzie czyniła starania na rzecz dokończenia negocjacji między Radą a Parlamentem Europejskim w tej sprawie.

Polska, jako kraj przewodniczący Radzie UE, liczy na to, że państwa strefy euro i instytucje europejskie wykorzystają osiągnięty w czwartek przełom, aby zapewnić pełną stabilizację rynków finansowych.

Polska będzie wspierała wszelkie działania na rzecz wzmocnienia mechanizmów pozwalających przeciwdziałać zagrożeniom gospodarczym w przyszłości.

Źródło: www.pl2011.eu
Konrad Niklewicz, rzecznik polskiej prezydencji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk