Dziś rozpoczyna się Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

2011-07-010

Dziś rozpoczyna się przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Polska obejmuje prezydencję po półrocznym przewodnictwie Węgier. 

Polska prezydencja rozpoczyna się w czasie, gdy przed Unią stoi wiele poważnych wyzwań, tak gospodarczych, jak i społecznych. Program i plan prac polskiej prezydencji jest odpowiedzią na te wyzwania. Już teraz nasz kraj może liczyć na poparcie wielu państw europejskich i instytucji wspólnotowych dla swoich celów. Jak pokazują badania, prezydencja ma także poparcie polskiego społeczeństwa – jednego z najbardziej euroentuzjastycznych w całej Unii.

Celami najbliższych sześciu miesięcy będzie dążenie do pogłębienia integracji unijnego rynku, co zaowocuje większym tempem wzrostu gospodarczego. Będą to także starania o dalsze rozszerzenie Unii i zacieśnioną współpracę z sąsiadami, co zagwarantuje większą stabilność tego regionu świata, tak na południu jak i na wschodzie. Inny cel to wzmacnianie energetycznego, żywnościowego i militarnego bezpieczeństwa Europy. W trakcie polskiej prezydencji rozpoczyna się też bardzo ważna dyskusja o nowym budżecie dla Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk