Konkurs poświęcony polskiej Prezydencji

2011-06-200

Poseł na Sejm RP Agnieszka Pomaska wraz z Kołem Gdańskim Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” zaprasza na konkurs dot. polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Przygotowanie i sprawowanie Prezydencji w Radzie UE wiąże się z koniecznością koordynowania kilku tysięcy spotkań, zarówno formalnych (poświęconych omawianiu bieżących spraw), jak i nieformalnych (w celu wymiany poglądów w sprawach długoterminowych), w Brukseli, Luksemburgu oraz kraju Prezydencji. Kluczową rolą Prezydencji jest wypracowywanie porozumień pomiędzy Państwami Członkowskimi szczególnie wtedy, gdy poruszane są kwestie drażliwe i kontrowersyjne.

Polska jest również głównym twórcą programu określającego wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej, jakim jest Partnerstwo Wschodnie. Zakłada on zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. W zamiarach polskiego rządu w dłuższej perspektywie, inicjatywa ta ma przygotować objęte nią państwa do akcesji.

Głównym założeniem konkursu jest wymyślenie hasła, które najlepiej by oddawało rolę, jaką pełni Polska w Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście bycia łącznikiem pomiędzy wschodnimi i zachodnimi państwami naszego kontynentu. Hasło należy uzasadnić w maksymalnie 10 zdaniach. Pięciu autorów najtrafniejszych haseł zostanie nagrodzonych podwójnymi zaproszeniami do kina na wybrany seans filmowy. Niech wygra najlepszy! 🙂

Regulamin

  1. Konkurs trwa od 20 czerwca do 10 lipca 2011 roku,
  2. W konkursie biorą udział wszyscy zainteresowani,
  3. Zwycięzcami konkursu zostanie 5 osób, które zdaniem jury wymyślą najciekawsze hasło określające rolę Polski, jako łącznika pomiędzy wschodnimi i zachodnimi państwami Europy. Hasło należy uzasadnić w maksymalnie 10 zdaniach,
  4. Nagrodą w konkursie jest 5 podwójnych zaproszeń do kina, na wybrany film dla pięciu autorów najlepszych haseł,
  5. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę haseł,
  6. W przypadku nadesłania dwóch identycznych haseł przez różnych autorów, oceniane jest pierwsze z nadesłanych,
  7. Propozycje haseł wraz z krótkim uzasadnieniem należy przesyłać na adres agnieszka.pomaska@sejm.pl, w tytule wiadomości wpisać: Prezydencja,
  8. W skład jury wchodzi Poseł Agnieszka Pomaska oraz członkowie Zarządu Koła Gdańskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”,
  9. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 17 lipca 2011 roku, na stronie internetowej Poseł Agnieszki Pomaskiej www.pomaska.pl oraz Koła Gdańskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” www.gdansk.smd.org.pl,
  10. Biorąc udział w konkursie autor nadesłanego hasła wyraża zgodę na jego publikację wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Poseł Agnieszki Pomaskiej www.pomaska.pl oraz Koła Gdańskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” www.gdansk.smd.org.pl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk