„Tak dla In Vitro!” Sejm zajmie się obywatelskim projektem ws. dofinansowania procedury in vitro z budżetu państwa.

2023-06-13

Dofinansowanie stosowania procedury in vitro kwotą co najmniej 500 mln zł rocznie przewiduje obywatelski projekt zgłoszony do Sejmu. Posłowie będą nad nim dyskutować na najbliższym posiedzeniu Sejmu we wtorek 13 czerwca.

Projekt zgłosił do Sejmu Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Tak dla In Vitro”. Pełnomocnikiem Komitetu jest Agnieszka Pomaska, poseł na Sejm z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Projekt, którym ma się zająć Sejm, jest nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Proponuje się dodać do niej m.in. zapis, że „Minister właściwy do spraw zdrowia opracuje, wdroży, zrealizuje i sfinansuje program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji w rozumieniu art. 2 ust. l pkt 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności”.

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk