Wystąpienie na posiedzeniu Sejmu – stanowisko Klubu PO ws. Ustawy o Komitecie ds. Europejskich

2009-08-270

W dniu dzisiejszym po raz drugi prezentowałam stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie Ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich. Wystąpienie odnosiło się do poprawek proponowanych do ustawy przez Sentat Poniżej pełna treść wystąpienia. Przypomnę, że efektem wprowadzenia ustawy w życie będzie powołanie Komitetu do Spraw Europejskich i jednoczesna likwidacja Komitetu Integracji Europejskiej i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). Upraszczając – dotychczasowe UKIE zostanie wcielone do MSZ celem sprawniejszej koordynacji działań związanych z naszym członkostwem w UE.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej dotyczące sprawozdania komisji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich. Przypomnę, że konieczność zastąpienia dotychczasowej ustawy o Komitecie Integracji Europejskiej nowym aktem prawnym wynika z wyzwań, jakie stoją przed Polską jako krajem członkowskim Unii Europejskiej.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej oraz trybu podejmowania decyzji w sprawach kluczowych dotyczących polityki zagranicznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także wzmocnienie koordynacyjnej roli ministra spraw zagranicznych i wyposażenie go w nowe mechanizmy zapewniające większą spójność i jednolitość polityki zagranicznej. Senat, na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r., zajął stanowisko w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich, przyjmując do niej 9 poprawek, co zostało przed chwilą przedstawione przez posła sprawozdawcę. Klub Platformy Obywatelskiej opowiada się za przyjęciem pięciu z tych poprawek: poprawki 3. oraz poprawek od 6. do 9., co jest zgodne ze stanowiskiem podjętym przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej i Komisję Spraw Zagranicznych w czasie wspólnego posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2009 r. Dzięki proponowanym zmianom ustawa zyska na przejrzystości i wypełni założenia, które przyświecały jej powstaniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk