Delegacja Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE z misją obserwacyjną wyborów parlamentarnych w Kazachstanie.

2023-03-20

Polska delegacja obserwowała wybory, które odbyły się w niedzielę, 19 marca. Parlamentarzyści wizytowali lokale wyborcze w dwóch największych miastach Kazachstanu – Ałmaty i stolicy kraju Astanie. Tam też wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami administracji wyborczej, ekspertami, reprezentantami partii politycznych i organizacji pozarządowych.

W wyborach do Mażylisu – niższej izby parlamentu Kazachstanu – po raz pierwszy możliwość startu mieli kandydaci niezależni. Zmniejszono również próg wyborczy z 7 do 5 proc.

W misji obserwacyjnej uczestniczyli: przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu do ZP OBWE Barbara Bartuś, wiceprzewodnicząca Agnieszka Pomaska oraz senatorowie: Kazimierz Kleina i Robert Dowhan. W sumie w misji wzięło udział ok. 80 obserwatorów ze Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE oraz 30 długoterminowych obserwatorów i ekspertów z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

źródło: sejm.gov.pl

Czytaj więcej

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk