Jest interpelacja poselska w sprawie uchylenia ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

2022-12-07

Czy decyzja wojewody o uchyleniu uchwały chroniącej Trójmiejski Park Krajobrazowy była właściwa? – pyta Agnieszka Pomaska w interpelacji skierowanej do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. – Lasy Państwowe zachowują się jak państwo w państwie, a wojewoda temu pomaga – mówi pomorska posłanka.

Najpierw pomorski sejmik podjął w październiku uchwałę o ochronie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ograniczającą wycinki drzew i zakładającą utworzenie nowych rezerwatów przyrody, a pod koniec listopada wojewoda stwierdził jej nieważność. Dariusz Drelich powołał się na brak wcześniejszego audytu krajobrazowego, dokumentu wskazującego strefy ochrony krajobrazów.

Dokument ten, bardzo pracochłonny, nie przeszkodził jednak wcześniej sejmikom województw: lubelskiego, mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, w podjęciu uchwał w sprawie uchwalenia planów ochrony parków krajobrazowych. Planów tych nie zakwestionowali tamtejsi wojewodowie.

Pomorscy samorządowcy i politycy mówią, że dokument wskazujący na ochronę TPK mógł kolidować z zamysłami leśników, którzy pracują obecnie nad dziesięcioletnim Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk.

Bardzo ucieszyłam się, że sejmik województwa podjął inicjatywę uchwalenia planu ochrony TPK – mówi pomorska posłanka Agnieszka Pomaska. – Niestety, ta ważna uchwała została przez wojewodę uchylona. Widać, że Lasy Państwowe zachowują się jak państwo w państwie, a wojewoda temu pomaga, prowadząc – tak naprawdę – politykę rządu.

Agnieszka Pomaska w środę, 7 grudnia wystosowała do Anny Moskwy, kierującej Ministerstwem Klimatu i Środowiska, interpelację w tej sprawie. 

Zapoznaj się z treścią interpelacji i przeczytaj więcej

źródło: zawszepomorze.pl

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk