Prezentacja raportu „Gircularity Gap Report Poland” w Sejmie. Wspólne posiedzenie Zespołów Parlamentarnych.

2022-10-06

Wczoraj na wspólnym posiedzeniu Parlamentarnych Zespołów „Zerwij z plastikiem” (przew. Agnieszka Pomaska), ds. Miast (przew. Hanna Gil-Piątek) oraz ds. Nowego Zielonego Ładu (przew. Andrzej Grzyb) odbyła się prezentacja raportu „Circularity Gap Report Poland”.

Circularity Gap Report Polska, to pierwszy dokument który analizuje stan polskiej gospodarki w kontekście wykorzystania i odzysku surowców.

W raporcie zidentyfikowano priorytetowe obszary dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce, a także zdiagnozowano główne wyzwania i bariery stojące przed powszechnym wprowadzaniem tej koncepcji gospodarczej w życie.

Gospodarka obiegu zamkniętego lub gospodarka cyrkularna (ang. circular economy) to skuteczna odpowiedź na zagrożenia dla środowiska, z którymi mierzymy się na co dzień. Gospodarka obiegu zamkniętego jest modelem gospodarczym, w którym staramy się zatrzymywać surowce i produkty w obiegu gospodarczym tak długo, jak jest to możliwe zachowując ich jak najwyższą wartość. Jej podstawową przewagą nad innymi koncepcjami zrównoważonego rozwoju jest założenie, że to co ekologiczne powinno być również optymalne ekonomicznie, przynosząc konkretne zyski zarówno dla producentów jak i środowiska, nie wpływając jednocześnie na obniżenie standardu naszego życia.

Pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie i związany z nią kryzys gospodarczy, pokazały, że transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest naturalnym i potrzebnym kierunkiem zmian. Konieczne jest skracać łańcuchy dostaw i bardziej racjonalnie korzystać z zasobów naszej planety.

W dyskusji wzięło również udział grono ekspertów z Polski, Norwegii i Holandii.

Obejrzyj zapis transmisji z posiedzenia

 

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk