„Nie może dojść do prywatyzacji Grupy Lotos i oddanie go w ręce ludzi, którzy jawnie współpracują z reżimem dyktatora Władimira Putina”. Koalicja Obywatelska składa poprawkę do ustawy

2022-03-08

Na wniosek posłanki Agnieszki Pomaskiej i posła Tadeusza Aziewicza Koalicja Obywatelska zgłasza poprawkę do rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny.

Zgodnie z jej treścią w przypadku wystąpienia przez Polskę z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego („Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.”), w okresie 180 dni od dnia złożenia wniosku, zakazuje się sprzedaży mienia spółek skarbu państwa, w których mowa w art. 13 ust.1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

Treść poprawki podczas konferencji prasowej w Sejmie przedstawili wnioskodawcy Agnieszka Pomaska i Tadeusz Aziewicz.

Zdaniem Koalicji Obywatelskiej bezpieczeństwo Polek i Polaków – w tym również bezpieczeństwo energetyczne – jest najważniejsze. Tymczasem Polski rząd nadal planuje sprzedaż stacji Grupy Lotos, co do której nie ma pewności  czy nie wpadną w ręce putinowskiego reżimu. Takie zagrożenie z pewnością nie poprawia bezpieczeństwa energetycznego Polski. – mówiła Posłanka Pomaska – W związku z ustawą składamy poprawkę, która zastopuje sprzedaż Lotosu przynajmniej na czas konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Sprawdzamy w ten sposób czy dla Posłów PiS bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najwyższą wartością. Powtarzamy – nie może dojść do prywatyzacji Grupy Lotos i oddanie go w ręce ludzi, którzy jawnie współpracują z reżimem dyktatora Władimira Putina. – dodała.

W czasie wojny nie sprzedaje się strategicznych aktywów skarbu państwa. W przypadku sprzedaży Grupy Lotos odbyłaby się ona na rzecz Wiktora Orbana, węgierskiego łącznika Putina w Europie. Ta fuzja – a właściwie rozbiór i wyprzedaż – była kwestionowana przez Koalicję Obywatelską od dawna, ale teraz, w czasie konfliktu zbrojnego u naszych granic jej zatrzymanie jest po prostu polską racją stanu. – podsumował Poseł Aziewicz.

Obejrzyj konferencję prasową Posłów KO

 

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk