Agnieszka Pomaska Wiceprzewodniczącą delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

2020-01-160

W bieżącej kadencji parlamentu Przewodnicząca zespołu „Zerwij z plastikiem” Agnieszka Pomaska będzie reprezentowała Sejm w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Organization for Security and Co-operation in Europe).

Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE zostało powołane w 1991 r, obecnie  liczy 320 członków reprezentujących 57 krajów. Polska delegacja składa się z 8 członków oraz ich 8 zastępców, tj. 2 senatorów i ich 2 zastępców oraz 6 posłów i ich 6 zastępców. Doroczne sesje letnie (najistotniejsze spotkania Zgromadzenia) odbywają się raz do roku w jednej ze stolic państw członkowskich. Podczas sesji odbywają się m.in. posiedzenia trzech komisji generalnych, Komisji Stałej i Rozszerzonego Prezydium, które tworzą przewodniczący, 9 wiceprzewodniczących, przewodniczący emeritus (bez prawa głosu) oraz skarbnik. Przedstawiciele Zgromadzenia są również członkami delegacji monitorujących wybory.

Języki oficjalne tego organu to angielski, francuski, rosyjski, niemiecki, włoski i hiszpański.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk