Rada Miasta Gdańska przyjęła „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska”

2019-08-290

Podczas XIII sesji Radni Miasta Gdańska jednogłośnie przyjęli tzw. MPA, czyli, Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska.

Przyjęcie dokumentu poprzedziła długotrwała procedura zapoczątkowana jeszcze w 2015 roku przez rząd PO-PSL. MPA wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w sześciu najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach Miasta, to jest w zakresie: gospodarki wodnej, różnorodności biologicznej, transportu, terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności oraz zdrowia publicznego/grup wrażliwych i energetyki.

W związku z podjęciem MPA w Urzędzie Miejskim w Gdańsku powstał Referat Zmian Klimatycznych i został ogłoszony nabór na stanowiska kierownika.

Zobacz informację o naborze

Zapoznaj się z treścią MPA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk