Parlamentarzyści spotkali się z pomorskimi samorządowcami w sprawie ustawy metropolitalnej

2018-07-180

W Sejmie odbyło się dziś spotkanie parlamentarzystów z pomorskimi samorządowcami w sprawie ustawy metropolitalnej. Rozmawiano o podjęciu działań mających na celu powołanie związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

Podczas spotkania przedstawiony został projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Ponadto Posłanka Agnieszka Pomaska zainicjowała utworzenie zespołu parlamentarnego na rzecz rozwoju związku metropolitalnego na Pomorzu.

Transmisja ze spotkania dostępna jest TUTAJ.

Przypomnijmy, że już w 2016 roku samorządowcy z województwa pomorskiego wyrazili chęć utworzenia metropolii. Miało by to pomóc w pozyskiwaniu funduszy na wspólne cele w wielu obszarach, m.in. transporcie, gospodarce, czy edukacji. Niewiele jednak się w tej kwestii udało. 9 lipca 2018 roku gminy i powiaty zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot ponownie przypomniały o inicjatywie. Podpisały deklarację na rzecz utworzenia obszaru metropolitalnego. Dzisiejsze spotkanie, 18 lipca, miało na celu przypomnienie pomorskim parlamentarzystom, że także ich rolą jest lobbowanie na rzecz stworzenia metropolii na Pomorzu. Jak mówią sami organizatorzy spotkania, namawiano posłów i senatorów do przekształcenia oddolnego stowarzyszenia w oficjalny związek metropolitalny.

Treść deklaracji z 9 lipca:

My sygnatariusze zaangażowani w zrównoważony rozwój Pomorza wyrażamy nasze poparcie dla utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

Związek metropolitalny jest formalnym usankcjonowaniem istniejących oraz sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy i powiaty województwa pomorskiego.

Utworzenie związku metropolitalnego jako zjednoczonej siły miast i gmin przyczyni się do bardziej dynamicznego rozwoju naszych samorządów oraz służyć będzie widocznej poprawie warunków życia mieszkańców Pomorza.

Kluczowe są wola oraz wspólne działanie, ale także zachowanie własnej tożsamości. Ze świadomością różnic i podobieństw, w poszanowaniu historycznych doświadczeń, łatwiej jest planować, a także koordynować działania na poziomie metropolitalnym.

Wymiana różnorodnych doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają szansę na harmonijny rozwój całego obszaru metropolii.

Skoordynowana metropolia to codzienne korzyści, zarówno dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, sektora nauki, mieszkańców jak i turystów. Rozwój metropolii jest naszą wspólną szansą, a powodzenie całego projektu zależy od zaangażowania wszystkich strategicznych partnerów.

Chcemy metropolii na Pomorzu!

źródło: zkaszub.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk