Zaproszenie: debata w sprawie podziału gdańska na jednostki pomocnicze

2010-09-280

Jeszcze jako Radna Miasta Gdańska konsultowałam z mieszkańcami Gdańska podział miasta na jednostki pomocnicze. Ponieważ wybory do jednostek odbędą się krótko po wyborach samorządowych 21 listopada, a obecnie jest ostatni moment na zmiany podziału Gdańska, temat znowu jest aktualny. Dlatego serdecznie zapraszam na spotkanie poświęcone proponowanym zmianom. Dotyczą one dzielnicy Chełm – Gdańsk Południe, Stogów z Przeróbka i Wrzeszcza. Organizatorem dyskusji jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, które zaprasza w dniu 30 września  2010 r. na godziną 17.00 w siedzibie Fundacji RC, Al. Grunwaldzka 5, Gdansk – Wrzeszcz na debatę o udziale aktywnych obywateli w decydowaniu o rozwoju społeczności lokalnych w ramach kampanii społecznej „Nic o nas o bez nas -program monitoringu prawa lokalnego w zakresie wykorzystania rozwiązań prawnych w  partycypacji społecznej obywateli połączony z kampanią społeczną ”. Tematem debaty będzie Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie podziału Miasta na jednostki pomocnicze gminy (uwagi do propozycji Rady będzie można składać do 14 października)

Proponowane tezy do dyskusji:
– Sposób i zakres prowadzonych konsultacji
– Proponowany podział jednostki pomocniczej gminy Chełm z dzielnicą Południe, Wrzeszcz i Stogi z Przeróbką na nowe jednostki pomocnicze.
– Czy istnieje potrzeba wyodrębnienia innych jednostek ?

Wstępem do debat będzie dyskusja na antenie Radia „Plus” z udziałem słuchaczy 28  września o godz. 19.00

W imieniu organizatorów serdecznie zachęcam do aktywnego udziału w spotkaniu!

Dotychczasowy podział na jednostki pomocnicze można znaleźć tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk