Inauguracyjne posiedzenie Sejmu VIII kadencji

2015-11-120

Obrady inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji otworzył marszałek-senior Kornel Morawiecki. Powitał prezydenta Andrzeja Dudę, nowo wybranych posłów i wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość w gmachu przy Wiejskiej.

Na otwarcie pierwszego posiedzenia Izby zaproszono m.in. byłych prezydentów, marszałków Sejmu ubiegłych kadencji, byłych premierów, korpus dyplomatyczny, przedstawicieli organów państwa powoływanych przez Sejm, a także reprezentantów władzy sądowniczej, kościołów i związków wyznaniowych.

Rozpoczynając obrady, Sejm chwilą ciszy uczcił pamięć zmarłych, którzy służyli Ojczyźnie. Uroczystość inauguracji VIII kadencji Izby uświetniło wykonanie hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

„Niosę Ciebie Polsko jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę nie wiem” – tymi słowami nieznanego opozycjonisty z czasów PRL rozpoczął swoje wystąpienie marszałek-senior Kornel Morawiecki. – Po latach 80. donieśliśmy Polskę do naszych dni. (…) My, Polacy jesteśmy wielkim, dumnym narodem. Rośliśmy z chrześcijańskiego, europejskiego ducha, z naszej mowy i kultury, z umiłowania wolności, z pracy i walki o niepodległość, z fenomenu „Solidarności” – powiedział Kornel Morawiecki.

Marszałek-senior podkreślał obowiązek mówienia wspólnym głosem, spierania się – lecz dochodzenia do porozumienia, a także służby Polsce i wszystkim obywatelom. – Taka jest nasza wielka odpowiedzialność i wielkie wyzwanie – tłumaczył. – Jesteśmy potrzebni sąsiadom, światu. Mamy łączyć zachód Europy z jej wschodem – zaznaczył.

Przed Sejmem VIII kadencji orędzie wygłosił też prezydent Andrzej Duda.

W czasie dzisiejszego posiedzenia posłowie złożyli także ślubowanie, po którym – zgodnie z art. 104 Konstytucji – rozpoczynają sprawowanie mandatu parlamentarnego.

Zgodnie z art. 162 Konstytucji w czasie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji dymisję składa Rada Ministrów. Posłowie wybiorą też marszałka i wicemarszałków Sejmu. Ponadto, podczas pierwszego posiedzenia przedstawiciele pierwszej Izby parlamentu wybiorą członków Trybunału Stanu (art. 199 Konstytucji). Sejm wybierze też 20 sekretarzy spośród najmłodszych posłów, których rolą będzie m.in. wykonywanie zadań pomocniczych zleconych przez marszałka Sejmu w trakcie obrad plenarnych (art. 6 regulaminu Sejmu).

Transmisja obrad jest dostępna tutaj

źródło: sejm.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk