Zaproszenie na prezentację raportu: Litwa 19. członkiem strefy euro

2015-02-262

Zapraszamy na prezentację raportu i dyskusję podsumowujące proces wymiany lita na euro, przeprowadzony na Litwie na przełomie 2014 i 2015 roku. Spotkanie odbędzie się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, 10 marca 2014 (wtorek), w g. 11.00-13.00. Gośćmi debaty będą m.in. Prof. Boguslavas Gruzevskis autor analizy procesu wprowadzenia euro na Litwie oraz Tadas Šuliauskas z Ministerstwa Finansów Litwy.

Wnioski z przebiegu procesu wprowadzenia euro na Litwie będą interesujące dla Polski, która, w bliżej nieokreślonej przyszłości, prawdopodobnie przejdzie podobny proces wymiany waluty. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany raport z przebiegu wymiany lita na euro, który podsumuje m.in. następujące problemy:

  • Społeczna kampania informacyjna dot. wymiany waluty na Litwie. Założenia, cele, narzędzia, realizacja, koszty i efekty.
  • Formalno-prawne oraz techniczne aspekty wdrożenia euro na Litwie.
  • Społeczne obawy i nadzieje Litwinów związane z euro.
  • Podejście i sposób przygotowania poszczególnych instytucji, grup społecznych
  • i etnicznych, przedsiębiorców oraz mediów do wymiany.Największe wyzwania i problemy, które pojawiły się bezpośrednio po 1 stycznia 2015, w związku z wymianą waluty.

W debacie udział wezmą m.in. parlamentarzyści, eksperci z dziedziny finansów i polityki europejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Gośćmi spotkania będą osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w proces wymiany waluty na Litwie. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski podczas debaty.

Najważniejsze informacje dot. historii integracji Litwy z eurostrefą oraz procesu wymiany waluty tutaj.

Potwierdzenie udziału: do 5 marca 2015 r. tutaj. Osoby, które prześlą swoje zgłoszenie po tym terminie mogą nie zostać zweryfikowane pozytywnie przez służby bezpieczeństwa Sejmu – w takim przypadku organizatorzy nie dają gwarancji wejścia na debatę.

Współorganizatorami spotkania są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera. Honorowy patronat nad spotkaniem objęła Pani Agnieszka Pomaska – Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.

Informacja o spotkaniu: Mateusz Lewandowski, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, poczta@schuman.pl, tel.: 226217555.

źródło: schuman.pl

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk