Agnieszka Pomaska o obsadzeniu 51 mandatu w Parlamencie Europejskim dla Polski

2010-01-200

Wystąpienie Poseł Agnieszki Pomaskiej w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej wygłoszone w dniu 20 stycznia 2010 roku o poselskim projekcie ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu
posła do Parlamentu Europejskiego.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska wobec omawianej ustawy. Jak wiadomo, w związku z decyzją Rady Europejskiej, wydaną na podstawie art. 14 ust. 2 traktatu o Unii Europejskiej, stanęliśmy przed koniecznością określenia zasad obsadzenia dodatkowego mandatu posła do Parlamentu
Europejskiego w obecnej kadencji, trwającej do 2014 r. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska uważa, iż dodatkowe 51. miejsce w Parlamencie Europejskim dla reprezentanta naszego kraju powinno zostać rozdysponowane na podstawie wyników wyborów z czerwca zeszłego roku i powinno być to zrobione jak najszybciej. Biorąc pod uwagę dostępne rozwiązania w tej kwestii przyjęte w Radzie Europejskiej, dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających bądź obsadzenia tego miejsca przez parlamentarzystę wyznaczonego przez parlament narodowy, uważamy, że odniesienie się do wyników wyborów z czerwca 2009 r. jest rozwiązaniem najbardziej odpowiednim. Rozwiązanie to nie tylko uwzględnia wolę wyborców wyrażoną 7 czerwca 2009 r., ale również pozwala nam zaoszczędzić ogromne środki, które na przykład
pochłonęłaby organizacja wyborów uzupełniających. Takie rozwiązanie, najtańsze i najprostsze, wybrały takie kraje jak Austria, Hiszpania czy Słowenia. Inną zaletą wyboru takiej zasady jest oszczędność czasu. Po uchwaleniu proponowanej ustawy pozostaje ogłoszenie przez Państwową Komisję Wyborczą nazwiska osoby, która uzyska dodatkowy mandat, oraz przekazanie informacji do Parlamentu Europejskiego. Jako że proponowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz pozwala sprawnie i bez dodatkowych obciążeń wypełnić nałożony na nas obowiązek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosować za przyjęciem przedłożonego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk