Łatwiejsza działalność firm w sse

2014-10-070

Rząd zaakceptował rozwiązania, które ułatwią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych (sse). Szczegółowo przedstawiono je w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o sse.

Przede wszystkim możliwe będzie wcześniejsze złożenie wniosku do ministra gospodarki o przyznanie pomocy publicznej. Chodzi o sytuację, gdy duży przedsiębiorca planuje nową inwestycję na gruncie nieobjętym strefą w dniu złożenia wniosku. Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć inwestycję po potwierdzeniu przez ministra gospodarki spełnienia tzw. efektu zachęty. Jednak w tym przypadku nie będą mu przysługiwać żadne roszczenia z tytułu niewłączenia terenu do strefy lub niewydania zezwolenia.

Możliwość wcześniejszego przystąpienia do realizacji inwestycji jest rozwiązaniem oczekiwanym przez przedsiębiorców.

Regulacją korzystną dla przedsiębiorców jest także wprowadzenie jednolitych zasad zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie – bez względu na datę jego wydania. Chodzi przede wszystkim o warunek zatrudnienia.

Obecnie możliwość obniżenia warunku zatrudnienia (o nie więcej niż 20 %) dotyczy tylko zezwoleń wydanych od sierpnia 2008 r., czyli w momencie rozpoczęcia się kryzysu gospodarczego. Okazało się jednak, że w warunkach recesji gospodarczej, regulacja ta stała się niezbędna dla przedsiębiorców posiadających wcześniej wydane zezwolenia. Dlatego będzie ona zastosowana wobec wszystkich przedsiębiorców strefowych, co powinno uchronić wiele firm przed cofnięciem zezwolenia, a w konsekwencji przed likwidacją.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od początku 2015 r.

źródło: premier.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk