Ułatwienia wyborcze dla osób niepełnosprawnych – jest projekt zmian!

2009-12-090

Wprowadzając ułatwienia wyborcze dla osób niepełnosprawnych nadrabiamy zaległości 20. lat polskiej demokracji – przekonywali w czwartek w Sejmie autorzy projektu ustawy o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt, przygotowany przez parlamentarny zespół ds. osób niepełnosprawnych przewiduje m.in. głosowanie korespondencyjne, powołanie instytucji asystenta wyborczego oraz wprowadzenie na karty do głosowania nakładki w alfabecie Braille’a.

Ułatwienia mają obowiązywać we wszystkich ordynacjach wyborczych: prezydenckiej, parlamentarnej, samorządowej oraz do Parlamentu Europejskiego. Nowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych miałyby obowiązywać już od przyszłorocznych wyborów prezydenckich i samorządowych.

Dzisiaj nadrabiamy zaległość dwudziestoletnią, bo to co dziś proponujemy powinno być wśród fundamentów polskiej demokracji, czyli realne prawo wszystkich do udziału w wyborach, tak jak mówi konstytucja, by te wybory były naprawdę powszechne – powiedział na konferencji prasowej inicjator projektu ustawy poseł Sławomir Piechota (PO).

Jak podkreślił, istotą projektu ustawy jest rozszerzenie katalogu ułatwień wyborczych, które ułatwią, a czasami umożliwią wzięcie udziału w wyborach osobom niepełnosprawnym. – Są to rozwiązania, które na świecie funkcjonują od dawna i doskonale się sprawdzają – przekonywał poseł PO.

Piechota zapowiedział, że projekt ustawy ma zostać złożony do laski marszałkowskiej jeszcze w czwartek.

W ocenie przewodniczącego parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych Marka Plury (PO), ta ustawa jest potrzebna nie tylko niepełnosprawnym Polakom, lecz przede wszystkim polskiej demokracji. „Demokracja w Polsce ma szanse stać się ustrojem dostępnym dla wszystkich, a nie jest dostępny dla ponad 2 mln osób niepełnosprawnych, które mają ogromne trudności z tym, aby tak naprawdę być obywatelami” – powiedział.

Poseł PO podkreślił, że rozwiązania te mają szanse obowiązywać już od przyszłego roku, w którym odbędą się bardzo ważne wybory, kształtujące jakość życia w gminach, powiatach, województwach, a także wybory prezydenckie.

Na każdym z tych szczebli sprawowania władzy ważne jest zrozumienie potrzeb, ale też konkretne działania na rzecz umożliwienia aktywnego życia wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym. Chcemy, aby tym razem każdy mógł decydować o wyborze tego, kto go rozumie i kto będzie go wspierał – argumentował Plura.

Przewodniczący klubu PO Grzegorz Schetyna przekonywał z kolei, że jego klub robi wszystko, aby projekt ustawy dostosowujący wybory do potrzeb osób niepełnosprawnych nie był projektem politycznym, partyjnym oraz klubowym. – Zależało nam i zależy nam na tym, żeby do autorstwa poczuwali się wszyscy posłowie z Sejmu bez względu na barwy polityczne – podkreślił Schetyna.

Projekt ustawy umożliwia tylko osobom niepełnosprawnym oddanie głosu w wyborach drogą korespondencyjną. Wyborca niepełnosprawny, który wyrazi wolę głosowania korespondencyjnego otrzyma pocztą z obwodowej komisji wyborczej przesyłkę z materiałami wyborczymi, tj. dwie koperty, zaświadczenie o uprawnieniu do głosowania korespondencyjnego oraz karty do głosowania, nie później niż 10 dni przed dniem wyborów. Aby głos był ważny, wyborca będzie musiał wysłać pocztą otrzymane materiały do obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w terminie pięciu dni przed dniem głosowania.

Projekt ustawy zakłada także powołanie instytucji asystenta wyborczego, którego głównym zadaniem jest udzielenie niepełnosprawnemu wyborcy niezbędnej pomocy w głosowaniu. W szczególności asystent wyborczy będzie mógł pobrać w imieniu wyborcy kartę do głosowania, zaznaczyć według wskazania wyborcy kandydata na karcie do głosowania oraz wrzucić w imieniu osoby niepełnosprawnej kartę do głosowania do urny wyborczej.

Według projektu, asystentem wyborczym będzie mogła być każda osoba wskazana przez wyborcę niepełnosprawnego w drodze pisemnego lub ustnego oświadczenia woli, złożonego członkowi obwodowej komisji wyborczej. W szczególności tę funkcję będzie mógł pełnić członek rodziny wyborcy, w tym także osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

Projekt przewiduje także, że wyborca niepełnosprawny, który nie ustanowił swojego asystenta wyborczego, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta przy obwodowej komisji wyborczej wskazanego przez organizacje zrzeszające lub reprezentujące osoby niepełnosprawne w danym okręgu wyborczym.

Innym rozwiązaniem zapisanym w projekcie ustawy, mającym ułatwić osobom niepełnosprawnym udział w wyborach, jest wprowadzenie nakładki w alfabecie Braille\’a na karty do głosowania. Głosowanie przy użyciu tego typu nakładek odbywałoby się jedynie w jednej obwodowej komisji wyborczej wskazanej przez okręgową komisję wyborczą.

Inicjatorzy projektu ustawy poinformowali także o uruchomieniu specjalnej strony internetowej www.wyborybezbarier.pl, poprzez którą każdy, kto jest zainteresowany tym przedsięwzięciem, będzie mógł wyrazić swoją opinię.

Źródło:
PAP, PG/03.12.2009 15:21
http://wiadomosci.onet.pl/2089417,11,1,1,,item.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk