Kongres „Czas na kobiety – aktywne i przedsiębiorcze”

2009-10-170

O roli kobiet w życiu publicznym i jej możliwościach rozwoju zawodowego w obecnych realiach gospodarczych i społecznych rozmawiano podczas środowej (14 października) konferencji „Czas na kobiety – aktywne i przedsiębiorcze”.

Kongres „Czas na kobiety – aktywne i przedsiębiorcze” został zorganizowany w celu wymiany doświadczeń oraz burzeniu stereotypu, że to jedynie mężczyźni powinni dążyć do realizowania się w pracy zawodowej. Dzisiaj to również kobiety pną się po szczeblach kariery, odnosząc przy tym liczne sukcesy.

Pierwszy panel dyskusyjny poruszał zagadnienie kobiet w życiu publicznym. Prowadząca go Hanna Toczko zaprosiła także do ogólnej debaty wszystkich gości, przez co rozmowy zyskały pod względem prezentowania różnych poglądów. Najwięcej emocji przysporzyło zagadnienie wprowadzenia parytetów. Teresa Kamińska zwróciła uwagę, że należy zmienić obraz polityki tworzonej przez mężczyzn, który jest dla niej przepełniony nieprzemyślanymi działaniami i obłudą. Nadmieniła również, że spotkanie nie zostało zorganizowane przeciw mężczyznom, ale w celu poszukiwania odpowiedniej współpracy a co za tym idzie, uzyskania odpowiedniej synergii.
Drogie panie, nie powinnyśmy walczyć z facetami. Wojowanie nie powinno być przedmiotem naszych działań, trzeba się po prostu zaprzyjaźniać. Z nimi żyć się nie da, lecz jak ich nie ma, to jest ciężka bieda! – żartowała Olga Krzyżanowska

Do grona panelistów zaproszona została m.in. posłanka PO Agnieszka Pomaska, która w sprawie parytetów, jako jedna z nielicznych, miała odmienne zdanie. Dzieląc się doświadczeniami z pracy w gdańskiej Radzie Miasta i Sejmie, zwróciła uwagę, że parytet nie rozwiąże problemu niskiego udziału kobiet w sprawowaniu władzy.

Pomaska podkreśliła jednak, że aktywne kobiety powinny się wspierać i umacniać swoją pozycję na obranej drodze zawodowej. Zaprosiła także na przygotowywaną Akademię Polityczną, skierowaną do kobiet, mającą na celu pokazanie podstaw pracy w wymiarze samorządowym oraz parlamentarnym.

Pozostałe uczestniczki wyraźnie podkreśliły brak kobiecej solidarności w wielu aspektach.
Bądźmy razem, pomagajmy sobie – zachęcała Jolanta Sybczyńska. – W dzisiejszych czasach musimy nieustannie borykać się z kredytem zaufania. Trzeba to zdecydowanie zmienić. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której znajdujemy się na rozdrożu. Z jednej strony kariera, po drugiej życie rodzinne. Są to rzeczy, które mogą się wykluczać, jednak zadaniem państwa jest dążenie do tego, by ten stan ułatwić.

Druga część kongresu została poświęcona kobietom na rynku pracy. Małgorzata Rusewicz, ekspert PKPP Lewiatan wskazała ogólny udział płci żeńskiej w liczbie bezrobotnych oraz główne problemy z jakimi borykają się podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto wskazała istniejący problem dysproporcji zarobków między mężczyznami a kobietami, niezależnie od stanowiska jakie piastują.
Jestem za parytetami, jednak przeciw tworzeniu sztucznych przywilejów dla kobiet – powiedziała Elżbieta Tomczak, kierownik systemu kodów kreskowych Patom. – Moim zdaniem zbyt mało naszych koleżanek kształci się technicznie. Często takim powodem jest bariera psychiczna, leżąca u podstaw edukacji. Ważne abyśmy znały swoje możliwości i wiedzę.

Autor: Mikołaj Grzegorczyk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk