Interpelacja w sprawie dodatkowych zajęć w przedszkolach

2013-09-100

W zeszłym tygodniu posłanka Agnieszka Pomaska skierowała interpelację do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie dodatkowych zajęć w przedszkolach. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z pełną treścią pisma.

Szanowna Pani Minister,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, przedszkola na przestrzeni lat wzbogacały ofertę edukacyjną o wiele zajęć dodatkowych. Już trzyletnie dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego, czy też francuskiego. Powszechne były zajęcia tańca towarzyskiego, ceramiki, zajęcia umuzykalniające bądź nauka gry w szachy.

Od 1 września w całym kraju rady gmin nie mogą już swobodnie ustalać opłat za przedszkola. Do tej pory wyznaczały, ile rodzice będą płacić za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej. W Polsce istnieją takie gminy, które w ogóle nie pobierały opłat z tego tytułu, jak i takie, gdzie opłata wynosiła nawet kilka złotych za godzinę. Aktualnie wedle planów Ministerstwa, samorządy otrzymają dotację z budżetu państwa na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki. Tyle samo na każde dziecko niezależnie od tego, ile czasu ono spędza w danej placówce.

Wspomniana obniżka niesie jednak za sobą spory problem. Założeniem Ministerstwa Edukacji było, aby rodzice nie ponosili jakichkolwiek pobocznych kosztów związanych z opieką w przedszkolu. Nie mogą więc już, tak jak to było dotychczas, płacić za dodatkowe zajęcia.

W końcowym rezultacie pozbawiono dzieci możliwości uczestnictwa w znacznej liczbie zajęć nadprogramowych, które zostały wstrzymane w poszczególnych placówkach wraz z początkiem miesiąca. Były one bowiem prowadzone najczęściej przez firmy zewnętrzne. Oczywiście za zajęcia dodatkowe mogłyby płacić samorządy finansujące przedszkola. Jednak twierdzą one, że nie posiadają na ten cel odpowiednich środków, nawet gdyby uwzględniły dotacje z budżetu państwa. Od teraz będą płacić jedynie za zajęcia określane mianem wyrównywania szans, czyli np. za logopedię czy gimnastykę korekcyjną.

Ponadto w przedszkolach brakuje odpowiedniej kadry, która realizowałaby zajęcia dodatkowe zamiast firm. Zgodnie z nowymi przepisami pedagodzy są zobowiązani posiadać specjalne przygotowanie metodyczne oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia konkretnych zajęć. Wiąże się to z podjęciem dodatkowych studiów, opłacanych we własnym zakresie, co stanowi dla wielu dużą barierę. Kolejnym utrudnieniem są również godziny w jakich mogą się one odbywać. Otóż do tej pory zajęcia dodatkowe były realizowane od godziny 12 do 17. Teraz dopiero godzinę po wyjściu dziecka z przedszkola lub po jego zamknięciu.

W związku z powyższym mam do Pani Minister następujące pytania:

1) Na jakich zasadach w obecnej sytuacji mogą prowadzić zajęcia dodatkowe nauczyciele, którzy nie dysponują odpowiednimi certyfikatami?

2) W jaki sposób Ministerstwo planuje umożliwić nauczycielom z przedszkoli podnoszenie kompetencji?

3) Czy rozważa Pani Minister wprowadzenie zmiany pozwalającej na organizację dodatkowych zajęć we wcześniejszych porach, aniżeli po zamknięciu danej placówki?

4) Czy w sytuacji, gdy rodzice zgadzają się jednomyślnie w kwestii zorganizowania dodatkowych zajęć, to będę mogli otrzymać stosowne pozwolenie?

Z poważaniem,
Agnieszka Pomaska
Poseł na Sejm RP

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk