Spotkanie Przedstawicieli Komisji ds. UE Trójkąta Weimarskiego

2013-05-150

W dniach 13-14 maja, posłanka Agnieszka Pomaska przewodniczyła polskiej delegacji w spotkaniu z przedstawicielami Komisji ds. Unii Europejskiej Niemieckiego Bundestagu, Francuskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Polskiego Senatu i Sejmu w ramach współpracy wewnątrz Trójkąta Weimarskiego.

Podczas dwudniowych obrad poruszono następujące zagadnienia:

– Zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, a system edukacji w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020,
– Strefa wolnego handlu UE-USA (TTIP): skutki gospodarcze, finansowe, społeczne oraz kulturowe,
– Europejska Polityka Sąsiedztwa: umowa stowarzyszeniowa UE z Ukrainą,
– Międzyparlamentarna kontrola polityki fiskalnej, budżetowej oraz gospodarczej w kontekście art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Trójkąt Weimarski

Współpraca parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego przybrała dwie formy. Są to spotkania prezydiów izb niższych oraz komisji do spraw europejskich parlamentów Francji, Niemiec i Polski. Spotkania komisji zostały wznowione po czteroletniej przerwie w kwietniu 2008 roku w Warszawie, natomiast pierwsze spotkanie prezydiów odbyło się w maju 2010 roku w Essen. Mają one służyć wypracowaniu nowych form współpracy zarówno na poziomie trójstronnym, jak i unijnym.

[nggallery id=114]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk