Jak unijne fundusze zmieniają Polskę

2013-05-090

Nowe autostrady, drogi i ścieżki rowerowe, remonty mostów i ulic, sieci szerokopasmowego Internetu – to tylko niektóre z inwestycji, które powstały w Polsce dzięki unijnym pieniądzom. Licząc od 2004 r. na realizację niemal 172 tys. projektów wykorzystano prawie 342 mld złotych dotacji

Polska, tak jak inne kraje UE, korzysta z unijnej polityki spójności. Jej celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów wspólnoty. Cel jest taki, by wszyscy mieszkańcy Unii mieli porównywalne warunki życia, prowadzenia działalności gospodarczej – z korzyścią dla wspólnoty i jednolitego rynku.

Polska bardzo szybko wysforowała się na czoło listy krajów, które najbardziej intensywnie korzystają z polityki spójności. Wykorzystała całą sumę dotacji jaką miała na lata 2004-2006, czyli 57 mld złotych. W ramach obecnego budżetu, obejmującego lata 2007-2013 (przy czym inwestycje mogą być realizowane do 2015 r.) do dziś podpisano około 84 tys. umów, na podstawie których UE udzieli nam 243,4 mld zł dofinansowania.

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Mapa Dotacji UE (zobacz) dobrze pokazuje, jak fundusze unijne zmieniają Polskę. Mapa zawiera  dane o wykorzystaniu funduszy europejskich w podziale na województwa i powiaty według stanu na koniec 2012 roku. Projekty dotyczące kilku województw  można znaleźć w każdym z tych województw.

Najwięcej pieniędzy europejskich przeznaczyliśmy do tej pory na: 

Transport – 25,4 mld euro (budowa lub modernizacja dróg oraz linii kolejowych);

Inwestycje w kapitał ludzki – 21,1 mld euro (powstało 150 000 nowych firm, 62,5 tys. studentów otrzymało dofinansowanie kształcenia na tzw. zamawianych kierunkach studiów, utworzono lub sfinansowano zajęcia w przedszkolach dla 133 000 dzieci);

Ochrona środowiska – 10,7 mld euro;

Przedsiębiorczość  – 11,2 mld euro (42 500 firm otrzymało wsparcie, utworzono lub zmodernizowano 1 700 laboratoriów);

Społeczeństwo informacyjne  – 3,2 mld euro (m.in. budowa 35 tys. km sieci internetu szerokopasmowego, digitalizacja zbiorów archiwalnych – powstanie Narodowego Archiwum Cyfrowego ).

źródło: jp/mrr.gov.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk