TakDlaEuropy.pl – Wykład V: Główne zadania Europejskiego Banku Centralnego

2013-03-280

27 marca o godz. 13:15 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbył się ostatni wykład z pierwszej edycji cyklu szkoleniowego TakDlaEuropy.

Tematem spotkania były „Główne zadania Europejskiego Banku Centralnego”, prelegentem prof. zw. dr. hab. Anna Zielińska-Głębocka – Członek Rady Polityki Pieniężnej, Poseł na Sejm RP V i VI kadencji, natomiast gospodarzami wydarzenia Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska oraz Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Filozoficznych na WZiE PG dr hab. prof. nadzw. Krystyna Gomółka.

Przypomnijmy, że od listopada 2012 roku do marca 2013 przeprowadzonych zostało w sumie pięć wykładów. Podczas każdego z nich wśród uczestników losowany był bilet na wycieczkę studyjną do Brukseli.

Organizatorem cyklu wykładów Tak dla Europy były Międzywydziałowe Koła Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Rhetoricus i Kratos we współpracy z Poseł na Sejm RP Agnieszką Pomaską, Posłem do Parlamentu Europejskiego Jarosławem Wałęsą oraz Instytutem Obywatelskim.

Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny (EBC) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) zarządza euro – wspólną walutą UE – i zapewnia ochronę stabilności cen w Unii. Odpowiada również za kształtowanie i wdrażanie polityki gospodarczej i pieniężnej UE. Do jego głównych celów zalicza się utrzymanie stabilnego poziomu cen (kontrola nad inflacją), zwłaszcza w krajach, których walutą jest euro utrzymanie stabilności systemu finansowego – poprzez zapewnienie właściwego nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi. Bank współpracuje z bankami centralnymi 27 krajów UE. Wszystkie one tworzą Europejski System Banków Centralnych (ESBC).

EBC jest instytucją w pełni niezależną. Ani EBC, ani żaden inny narodowy bank centralny Eurosystemu, ani też żaden z członków ich organów decyzyjnych nie może zwracać się do żadnej instytucji o instrukcje ani przyjmować takich instrukcji. Zasady tej muszą przestrzegać również wszystkie instytucje UE oraz rządy państw członkowskich.

fot. Paweł Wroniak / www.cdn.ug.edu.pl

[nggallery id=108]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk