Raport za 2012 r. dotyczący realiacji programów regionalnych na lata 2007-2013

2013-02-150

Raport stanowi podsumowanie stanu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w 2012 r., w 16 województwach – zarówno w zakresie postępu rzeczowego, jak i finansowego. Opisano również  wykorzystanie środków w ramach instrumentów inżynierii finansowej, realizację projektów indywidualnych i projektów dużych, a także projektów niwelujących skutki powodzi z 2010 r.

 Raport z postępu wdrażania RPO 2007-2013 za 2012 r. (PDF)

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk