Agnieszka Pomaska

Bilans ośmiu lat członkostwa Polski w UE
1 maja 2012 r., napisany przez

1 maja 2012 r. przypada ósma rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej. Rocznica ta jest okazją do przeprowadzenia analizy i sformułowania wniosków na temat gospodarczo-społecznych efektów członkostwa Polski w UE. W celu zapoznania się ze specjalnie przygotowaną na tę okazję analizą, proszę kliknąć w poniższy link:

Gospodarczo-społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem wpływu rozszerzenia na UE-15 (1 maja 2004 – 1  maja 2012) – główne wnioski w związku z ósmą rocznicą przystąpienia Polski do UE

źródło: polskawue.gov.pl