Agnieszka Pomaska

„Jak zszyć Polskę”. Debata otwierająca XVIII edycję Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego
15 września 2010 r., napisany przez

Posłanka PO Agnieszka Pomaska, poseł lewicy Bartosz Arłukowicz oraz poseł Paweł Poncyljusz z PiS wzięli udział „Jak zszyć Polskę”, która zainaugurowała tegoroczną Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Rozmowa o aktualnej sytuacji w kraju i wizji polityki na przyszłość przerodziła się w dyskusję o sile mediów i ich oddziaływaniu na życie publiczne.

To już 18. edycja szkoły. Bierze w niej udział 45 osób z całego kraju. Szkoła Liderów jest unikalnym w skali Polski, intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych.  Szkoła Liderów to okazja do spotkania i wspólnej pracy dla ludzi różnych sektorów i opcji politycznych.

Więcej na www.szkola-liderow.pl