Agnieszka Pomaska

Zakończyło się 35. posiedzenie Sejmu
10 lutego 2017 r., napisany przez

W ostatnim dniu 35. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili pakiet ustaw finansowych, wzmacniających ochronę uczestników polskiego rynku kapitałowego oraz uszczelniających krajowy system podatkowy. Przyjęta też została m.in. ustawa, która umożliwi powołanie komisji weryfikacyjnej, która zajmie się usunięciem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem praw.

Ostatni dzień 35. posiedzenia Sejmu posłowie rozpoczęli od podjęcia przez aklamację dwóch uchwał rocznicowych: w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Armii Krajowej oraz w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”.

Sejm uchwalił 13 ustaw – będą one teraz przedmiotem prac Senatu.

Czytaj więcej

źródło: sejm.gov.pl