Agnieszka Pomaska

Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia twórców Konstytucji 3 maja
29 kwietnia 2016 r., napisany przez

– 3 maja 1791 roku Sejm Wielki po burzliwej debacie przyjął Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. W 2016 roku mija 225 lat od tego doniosłego wydarzenia. –  czytamy w podjętej dziś przez aklamację uchwale Sejmu.

W uchwale Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, że ustanowiony wówczas akt był pierwszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie. Konstytucja 3 maja stanowiła ogromny przełom w świadomości Polaków. – Konstytucja 3 maja była wyrazem najszlachetniejszych dążeń oraz pragnienia państwa nowoczesnego, bezpiecznego i sprawiedliwego. Idee, jakie wyrażała Konstytucja, przez kolejne lata inspirowały politycznych myślicieli, prawodawców, jak również miliony Polaków chcących oprzeć narodową wspólnotę na fundamencie rządów prawa. –  czytamy w dokumencie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niniejszą uchwałą wyrazić najwyższą wdzięczność twórcom Konstytucji 3 maja i wszystkim Polakom, którzy przez dekady pielęgnowali pamięć o niej i opartych na niej ideałach.

źródło: sejm.gov.pl