Agnieszka Pomaska

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej i Komisji Spraw Wewnętrznych
11 września 2015 r., napisany przez

W piątek, 11 września odbyło się połączone posiedzenie Komisji ds Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Wewnętrznych zwołane w celu rozpatrzenia i zaopiniowania dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji rządu na temat przygotowania Polski do narastającego kryzysu, związanego z falą uchodźców w Europie”.

„Polska powinna zaoferować finansowe wsparcie dla uchodźców, którzy są w obozach w krajach sąsiadujących”- komentował profesor Tadeusz Iwiński. Dodał również, że: „Polska powinna zaoferować większe włączenie kraju w działania instytucji Unijnych.”

Minister Teresa Piotrowska dodała, że „działania Polskiego rządu od samego początku narastającego kryzysu cechuje podejście solidarne i odpowiedzialne”.

Posiedzenie poprowadzili wspólnie Przewodnicząca komisji ds. UE Agnieszka Pomaska oraz Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik.