Wspólne posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej i Komisji Spraw Wewnętrznych

2015-09-110

W piątek, 11 września odbyło się połączone posiedzenie Komisji ds Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Wewnętrznych zwołane w celu rozpatrzenia i zaopiniowania dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji rządu na temat przygotowania Polski do narastającego kryzysu, związanego z falą uchodźców w Europie”.

„Polska powinna zaoferować finansowe wsparcie dla uchodźców, którzy są w obozach w krajach sąsiadujących”- komentował profesor Tadeusz Iwiński. Dodał również, że: „Polska powinna zaoferować większe włączenie kraju w działania instytucji Unijnych.”

Minister Teresa Piotrowska dodała, że „działania Polskiego rządu od samego początku narastającego kryzysu cechuje podejście solidarne i odpowiedzialne”.

Posiedzenie poprowadzili wspólnie Przewodnicząca komisji ds. UE Agnieszka Pomaska oraz Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk