Agnieszka Pomaska

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
1 lipca 2013 r., napisany przez

1 lipca 2013 roku Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska wzięła udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Uroczystość odbyła się na terenie rozpoczynającej się budowy przystanku PKM Port Lotniczy w sąsiedztwie terminalu T2 portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, centralnych oraz posłowie regionu pomorskiego.

Pomorska Kolei Metropolitalna to wieloletnie zamierzenie Samorządu Województwa Pomorskiego budowy najważniejszego i największego projektu komunikacyjnego województwa pomorskiego. Jego celem jest podniesienie poziomu spójności społecznej i gospodarczej Województwa Pomorskiego, poprzez wdrożenie zintegrowanego, z układem komunikacji publicznej Metropolii Trójmiejskiej, systemu kolei regionalnej o nazwie Pomorska Kolej Metropolitalna. Swoim zasięgiem program obejmuje głównie obszar aglomeracyjny Trójmiasta i przylegające powiaty (np.: bytowski, kościerski, kartuski).

Projekt budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest współfinansowany w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w którym instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Więcej informacji odnośnie całości znajdziecie Państwo tutaj.