Honorowy Obywatel Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu

2009-02-180

izdebski-s-honorowy-obywatel-018W dniu dzisiejszym Stefan Izdebski odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Tytuł został nadany 24 sierpnia 2000 r. , kiedy to Stefan Izdebski znalazł się wśród uhonorowanych Działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych w 1980 r.  Z uwagi na brak możliwości wręczenia tytułu w wyznaczonym dniu uroczystości – tytuł został wręczony 18 lutego 2009 r. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska przyznaje Rada Miasta Gdańska. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi dla miasta w zakresie rozwoju i promocji nauki, kultury, gospodarki oraz życia publicznego.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska wiąże się z wręczeniem dyplomu oraz wpisem do księgi pamiątkowej, zazwyczaj na uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska.
Jednocześnie każdy Honorowy Obywatel naszego miasta otrzymuje krzesło gdańskie oraz prawo do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego.

na zdjęciu od lewej: Jerzy Borowczak-Honorowy Obywatel Miasta Gdańska , Katarzyna Hopa-córka S.Izdebskiego, Stefan Izdebski-Honorowy Obywatel Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek-przewodniczacy Rady Miasta Gdańska, Agnieszka Pomaska-wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk