< class="bt_bb_headline_tag">Aktualności
" subheadline="<span class="btArticleDate">2012-11-30</span><a href="https://www.pomaska.pl/5514/w-sejmie-o-spojnosci-ue-w-perspektywie-2014-2020-transmisja-na-zywo.html#comments" class="btArticleComments">0</a>" font="" font_weight="bold" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="extralarge" dash="" el_id="" el_class="" el_style="" supertitle_position="outside" ignore_fe_editor="true"]

W Sejmie trwa aktualnie konferencja „Spójność Unii Europejskiej. Perspektywa 2014-2020”. Wydarzenie to jest organizowane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Obrady poświęcone przyszłości unijnej polityki spójności z udziałem przedstawicieli parlamentu, rządu, instytucji europejskich oraz organizacji pozarządowych otworzy marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Jak podkreślają organizatorzy konferencji, Unia Europejska od początku swego istnienia stoi na straży spójności polityki europejskiej w różnych dziedzinach. Zdaniem sejmowej Komisji ds. UE, MRR i Przedstawicielstwa KE w Polsce takie podejście zawsze służyło modernizacji oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu państw UE oraz poprawie warunków życia jej obywateli.

Według inicjatorów spotkania spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Unii Europejskiej oparta na solidarności jej państw członkowskich jest wciąż wartością nadrzędną dla integrującej się Europy. Dlatego też, jak zaznaczają, wyrównywanie szans rozwoju regionów o mniej korzystnych warunkach gospodarczych powinno być podstawą wszelkich rozważań nad przyszłością integracji europejskiej w latach 2014-2020.

W celu obejrzenia transmisji, proszę kliknąć TUTAJ.

Program

Otwarcie konferencji, godz. 11.00 

  • Ewa Kopacz, marszałek Sejmu

Budynek C, sala 118
Otwarte dla mediów

 Wystąpienia otwierające, godz. 11.15   

  • Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu
  • Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego

Dyskusja

Budynek C, sala 118
Otwarte dla mediów

Panel polityczno-ekspercki, godz. 12.50     

Moderator: Zbigniew D. Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, stały doradca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP

  • Agnieszka Pomaska, przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP
  • Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
  • Jan Olbrycht, członek Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego
  • Hanna Jahns, członek Gabinetu Komisarza ds. Polityki Regionalnej Johannesa Hahna
  • Paweł Świeboda, prezes Fundacji demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk