Polska pięknieje dzięki unijnym funduszom

2012-08-150

Polska zagospodarowała już ponad 3/4 puli z blisko 68 mld euro z funduszy europejskich, które ma do dyspozycji na lata 2007-2013. 

Środki z UE wzmacniają konkurencyjność polskiej gospodarki, wspierają polską myśl naukową, poprawiają warunki szkolnictwa i dostęp do nowoczesnych technologii. To także skuteczniejsza ochrona środowiska naturalnego.

– Fundusze unijne pomagają również znaleźć pracę, założyć własny biznes, umożliwiają szkolenia i rozwój zawodowy – mówi Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego.

Aktualnie podpisano z beneficjentami umowy stanowiące 75,3 proc. alokacji ze środków Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Wartość ponad 73 tys. umów to 312,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych.Od początku uruchomienia programów do 5 sierpnia 2012 r. złożono 233,1 tys. wniosków na łączną kwotę 493 mld zł (poprawnych pod względem formalnym). Na tym etapie wnioski o wartości 153,4 mld zł uznano za kwalifikowalne w ramach realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

Z ogólnej kwoty ok. 132,7 mld euro wypłaconej dotychczas państwom członkowskim przez Komisję Europejską do Polski trafiło 29,2 mld euro.

Narodowa Strategia Spójności jest jednym z podstawowych dokumentów regulujących wydatkowanie środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013. Realizacji strategii służą różne programy operacyjne, np. Infrastruktura i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka, czy Kapitał Ludzki.

źródło: premier.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk