< class="bt_bb_headline_tag">Aktualności
" subheadline="<span class="btArticleDate">2012-02-15</span><a href="https://www.pomaska.pl/4528/posiedzenie-komisji-ds-unii-europejskiej-transmisja-na-zywo.html#comments" class="btArticleComments">0</a>" font="" font_weight="bold" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="extralarge" dash="" el_id="" el_class="" el_style="" supertitle_position="outside" ignore_fe_editor="true"]

Dziś o godz. 11:00 rozpoczęła się transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

 • Rozpatrzenie w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013-2017 (COM(2011) 880 wersja ostateczna)” i odnoszącego się niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MSZ Maciej Szpunar. Poseł sprawozdawca – Anna Zalewska.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu:
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych (COM(2011) 842 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MSZ Bogusław Winid. Poseł sprawozdawca – Jarosław Górczyński.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Sprawozdanie roczne z 2011 r. na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej oraz jej realizacji w 2010 r. (COM(2011) 414 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje Podsekretarz Stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Poseł sprawozdawca – Alicja Olechowska,
  • – „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów o współpracy w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach partnerstwa wschodniego (COM(2011) 564 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk. Poseł sprawozdawca – Jarosław Sellin,
  • – „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej „Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni” (COM(2011) 163 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje Podsekretarz Stanu w MSW Roman Dmowski. Poseł sprawozdawca – Lech Kołakowski,
  • – „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii i międzynarodowej współpracy energetycznej – „Polityka energetyczna UE: stosunki z partnerami spoza UE” (COM(2011) 539 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje Przedstawiciel MG. Poseł sprawozdawca – Tomasz Nowak,
  • – „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Podwójne opodatkowanie w obrębie jednolitego rynku (COM(2011) 712 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referuje Przedstawiciel MF. Poseł sprawozdawca – Mirosława Nykiel.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu:
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii (COM(2011) 903 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referują: Prezes GUS Janusz Witkowski, Przedstawiciel MRR, Przedstawiciel MF, Przedstawiciel MRiRW. Poseł sprawozdawca – Krystyna Pawłowicz.
 • Sprawy bieżące.

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk