Raport Eurostatu: Polakom żyje się coraz lepiej

2012-02-120

W Polsce najszybciej ze wszystkich krajów UE maleje liczba ludzi, którym zarobki nie wystarczają na związanie końca z końcem, stwierdza najnowszy raport Eurostatu. W ciągu sześciu lat liczba takich osób spadła aż o 20 procent.

Jeszcze sześć lat temu było u nas 13 mln takich ludzi – dziś jest ich 5 milionów. Takiej poprawy nie zanotowano w żadnym europejskim kraju. Co prawda nadal 14 proc. pracujących Polaków żyje w biedzie, to jednak w takich krajach jak Bułgaria czy Rumunia procent ten wynosi ponad 30, a na Węgrzech, na Łotwie czy Litwie ponad 20 procent. W całej UE w biedzie żyje 81 milionów ludzi, którzy pracują, ale by wyrobić sobie należyty pogląd na to, co Eurostat nazywa biedą trzeba wiedzieć, że do tej grupy Eurostat kwalifikuje tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na wyjazd na urlop, nie mają pralki, telefonu czy telewizora, zalegają z opłatami za czynsz, prąd itd., jednak mają dach nad głową i nie głodują. I to właśnie takich osób ubyło w Polsce w ciągu ostatnich lat.

Raport Erostatu wylicza cztery czynniki wpływające na życie w ubóstwie pomimo posiadania pracy. Te czynniki są identyczne dla wszystkich państw UE i należą do nich: rynek pracy, warunki rodzinne i intensywność pracy, indywidualne cechy każdego człowieka, czynniki instytucjonalne ( wysokość płacy minimalnej, wysokość podatków, opieka społeczna). Ważna jest też polityka państwa (np. opieka nad matką i dzieckiem), mobilność ludzi (łatwość zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy). Raport jako korzystne zmiany wymienia wprowadzone w Polsce przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich i urlopu dla ojców oraz kampanię na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Raport wyraża nadzieję, że do 2020 roku liczba osób, którym trudno jest się utrzymać z wykonywanej pracy spadnie w całej Europie. Przynajmniej taki cel, przyjęty w 2008 roku, stawia sobie UE, a sprecyzowała go specjalna rekomendacja Komisji Europejskiej, zalecająca: promocję zatrudnienia, a w tym płacy, jej premiowania, odpowiednich jej warunków i bezpieczeństwa, a wszystko z myślą o zmniejszeniu liczby tych, którym płaca nie wystarcza na utrzymanie się.

jp/Eurostat  “In-work Poverty and Labour Market. Segmentation in EU”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk