Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej z udziałem komisarza Lewandowskiego

2012-02-020

3 lutego br. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej w Nowym Domu Poselskim odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej z udziałem komisarza ds. programowania i budżetu  Janusza Lewandowskiego.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. UE poruszone zostaną kwestie dotyczące „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2012, Odnowa Europy (COM(2011) 777 wersja ostateczna)”. W dokumencie tym przedstawione są plany Komisji Europejskiej w zakresie działalności legislacyjnej oraz pozalegislacyjnej w 2012 roku. Głównym celem prac Komisji jest sprostanie wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Proponowana w Komunikacie „Odnowa Europy” ma doprowadzić do zmiany sposobu, w jaki Europejczycy przeciwstawiają się obecnemu kryzysowi.

Porządek dzienny obrad Komisji obejmuje również dyskusji na temat Pakietu Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Ramy Finansowe stanowią mechanizm mający zagwarantować, aby wydatki UE były przewidywalne i jednocześnie podlegały rygorystycznej dyscyplinie budżetowej.

Około godziny 12.30, po zakończeniu wyżej wymienionych punktów posiedzenia, planowana jest konferencja prasowa z udziałem  komisarza Janusza Lewandowskiego oraz przewodniczącej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszki Pomaskiej. Konferencja odbędzie się w hallu przed salą konferencyjną w NDP.

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk