Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej z udziałem Szefa MSZ Radosława Sikorskiego

2011-12-160

Szef MSZ Radosław Sikorski uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej, której obrady prowadziła jej Przewodnicząca Agnieszka Pomaska. Minister przedstawił posłom swoją ocenę rezultatów ubiegłotygodniowego szczytu UE.

Sikorski zaznaczył, że dla Polski jest najważniejsze, iż udało się uniknąć podziału Unii na kraje strefy euro i pozostałe.

„Nie napawa optymizmem fakt, że podczas ostatniego posiedzenia nie udało się niestety osiągnąć jednomyślności. Wyłom Wielkiej Brytanii nie powinien jednak prowadzić do dalszych podziałów. Będziemy dążyli do spójności Unii Europejskiej. Mamy informację, dosłownie z ostatnich 24 godzin, że Wielka Brytania będzie brała udział w spotkaniach eksperckich dotyczących nowych regulacji” – powiedział szef dyplomacji.

Uzgodnioną na szczycie umowę fiskalną nazwał pierwszym krokiem do budowy systemu zarządzania strefą euro. „Jesteśmy dopiero na początku dyskusji, a dobre funkcjonowanie wzmocnionej koordynacji polityk gospodarczych w strefie euro będzie wymagało dalszych ambitnych działań. Odbudowa zaufania do strefy euro wymaga jeszcze olbrzymiej pracy” – uznał.

„Sukcesem umowy fiskalnej jest z pewnością zobowiązanie do wpisywania reguły fiskalnej do krajowych systemów prawnych państw członkowskich Unii. Umowa fiskalna nie ma na celu harmonizacji podatkowej w zakresie podatków bezpośrednich. Jej głównym celem jest zacieśnienie dyscypliny budżetowej państw członkowskich” – podkreślił Sikorski.

„Nie jest to rewolucja, czy przełom, lecz kolejny krok na drodze do utworzenia unii fiskalnej” – ocenił. Według Sikorskiego w sytuacji zadłużenia wielu państw strefy euro konsolidacja fiskalna powinna odbywać się pod silnym nadzorem Komisji Europejskiej.

Sikorski mówił też o harmonogramie uzgadniania stanowiska Polski na szczyt UE, który odbył się w Brukseli w ubiegły czwartek i piątek (8-9 grudnia).

„Od 2 do 5 grudnia miało miejsce uzgadnianie informacji o stanowisku Polski w ramach obiegowego komitetu ds. europejskich, 6 grudnia przekazaliśmy projekt stanowiska Polski na posiedzenie Rady Europejskiej Radzie Ministrów, (…) 7 grudnia zostało ono przyjęte przez Radę Ministrów. Agenda Rady ministrów była przedstawiona na długim i wyczerpująco obradującym posiedzeniu tej komisji” – relacjonował Sikorski.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w piątek na posiedzeniu sejmowej komisji ds. UE, że jest zgoda państw UE na to, aby „podstawą do negocjacji wieloletnich ram finansowych były korzystne dla Polski propozycje Komisji Europejskiej”.

„Przez kryzys i zamieszanie z nim związane umknęła nam informacja pozytywna, że polska prezydencja obroniła, i mamy zgodę państw członkowskich na to, aby podstawą do negocjacji wieloletnich ram finansowych były korzystne dla Polski propozycje Komisji Europejskiej” – powiedział Sikorski. „To jest niedoceniony sukces naszej prezydencji” – uważa szef polskiej dyplomacji.

źródło: PAP

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk