„PiS od 8lat ignoruje problemy dotyczące ochrony środowiska, kataklizmy związane z degradacją środowiska i wszystko z czym się to wiąże” – Strajk „Recepta na klimat” w Gdańsku

2023-07-31

W poniedziałek (31.07) posłanka Agnieszka Pomaska wzięła udział w Strajku „Recepta na klimat”, który odbył się w Gdańsku przy Fontannie Neptuna, a zorganizowany został przez stowarzyszenie Nowa Generacja przy współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi.

Zmiany klimatyczne są jednym z najpoważniejszych wyzwań, którym obecnie musi stawić czoła ludzkość. W ciągu ostatnich lat, świat doświadczył szeregu ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i pogodowych, które są związane z globalnym ociepleniem i zmianami klimatu.

Jest to nie tylko problem ekologiczny, ale także społeczno-ekonomiczny i zdrowotny, który wymaga wspólnych wysiłków międzynarodowej społeczności, rządów, sektora prywatnego i każdego z nas. „Tymczasem rząd PiS od ośmiu lat ignoruje problemy dotyczące ochrony środowiska, kataklizmy związane z degradacją środowiska i wszystko z czym się to wiąże” – wskazywała przemawiając podczas Strajku Agnieszka Pomaska.

Działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, rozwijania odnawialnych źródeł energii, adaptacji do zmian oraz zwiększenia świadomości społecznej na temat tego problemu są niezbędne, aby zapobiec eskalacji skutków zmian klimatu i chronić przyszłe pokolenia.

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk