Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. wyjaśnienia okoliczności i skutków sprzedaży aktywów i majątku Grupy Lotos S.A.

2023-01-25

Dziś (25 stycznia) w Sejmie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. wyjaśnienia okoliczności i skutków sprzedaży aktywów i majątku Grupy Lotos S.A. Przewodniczącą Zespołu została Posłanka Agnieszka Pomaska.

-Jesteśmy zbulwersowani oddawaniem majątku Skarbu Państwa w ręce, w których nie powinien się znaleźć. Lotos został oddany rażąco zaniżone kwoty. Sprawa jest bardzo rozwojowa, ma wiele wątków. Każdy z tych wątków będziemy badać – mówiła posłanka Agnieszka Pomaska podczas posiedzenia.

Do zadań Zespołu – powołanego przez Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska – należeć będzie w szczególności:

1) wyjaśnienie okoliczności sprzedaży aktywów i majątku Grupy LOTOS S.A. wywołanej przejęciem Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A.

2) wyjaśnienie okoliczności czynności podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych lub innych osób wykonujących czynności na rzecz lub w imieniu administracji państwowej lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, którzy działali w celu lub w związku ze sprzedażą Grupy LOTOS S.A. i przejęciem jej aktywów przez PKN Orlen S.A., Saudi Aramco, MOL oraz inne podmioty lub osoby;

3) ocena działań członków Rady Ministrów, przedstawicieli organów administracji rządowej oraz organów, pracowników lub współpracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa w zakresie korzyści lub strat jakie przyniosła sprzedaż Grupy LOTOS S.A.;

4) badanie związków członków Rady Ministrów, przedstawicieli organów administracji rządowej oraz organów, pracowników lub współpracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa z osobami oraz podmiotami przejmującymi majątek Grupy LOTOS S.A.;

5) badanie faktycznego stosunku zależności pomiędzy członkami Rady Ministrów, przedstawicielami organów administracji rządowej lub organów, pracowników lub współpracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa z osobami oraz podmiotami przejmującymi majątek Grupy LOTOS S.A.;

6) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz wyjaśnienia i zapobiegania sprzedaży podmiotów zarządzających infrastrukturą krytyczną lub innego rodzaju infrastrukturą o istotnym znaczeniu dla gospodarki lub bezpieczeństwa Państwa;

7) badanie działalności instytucji i organów państwowych, organów administracji rządowej oraz organów, pracowników lub współpracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa podejmowanych w związku lub w celu sprzedaży Grupy LOTOS S.A.;

8) występowanie z wnioskami oraz podejmowanie interwencji w odpowiednich organach publicznych i rządowych, a także administracji państwowej lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa na rzecz pogłębienia transparentności działalności członków Rady Ministrów oraz organów administracji rządowej.

Obejrzyj zapis transmisji z posiedzenia

 

 

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk